Η Oracle παρουσίασε τα Oracle Fusion Applications, την επόμενη γενιά επιχειρηματικών εφαρμογών.

Ορίζοντας το πρότυπο για την αρχιτεκτονική, τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την αξία του περιβάλλοντος εφαρμογών τους, χρησιμοποιώντας στοιχεία των Oracle Fusion Applications μαζί με το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών τους. Τα Oracle Fusion Applications παρέχονται ως πλήρες πακέτο αρθρωτών εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να συνυπάρχουν με υφιστάμενες εφαρμογές της Oracle.

Ως μία λειτουργική μονάδα, μία οικογένεια προϊόντων ή ως ολόκληρο πακέτο, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, στις οποίες πρωτοπορεί η Oracle, με ένα ρυθμό που εξυπηρετεί τις δικές τους επιχειρηματικές ανάγκες για ένα καινούριο επίπεδο επιδόσεων. Περιλαμβάνουν επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται αποκλειστικά σε ανοικτά πρότυπα και ορίζουν ένα νέο πρότυπο για τους χρήστες όσον αφορά στην καινοτομία, στην εργασία και στην υιοθέτηση τεχνολογίας.

Τα Oracle Fusion Applications παρέχουν πλούσιες λειτουργικές δυνατότητες με πάνω από 100 λειτουργικές μονάδες σε 7 διαφορετικές οικογένειες προϊόντων, που παρέχουν λειτουργικότητα για πολλούς κλάδους και γεωγραφικά σημεία – Χρηματοοικονομική διαχείριση, Προμήθειες και εφοδιασμός, Διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίων, Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και Διακυβέρνηση, Διαχείριση κινδύνων και Συμμόρφωση.