Η υπηρεσία 360° Digital Influence, τμήμα της Ogilvy PR Worldwide, παρουσίασε πρόσφατα στο Pivot Conference 2011 στη Νέα Υόρκη, τα αποτελέσματα μελέτης που διενήργησε σχετικά με τον τρόπο που επηρεάζονται οι πωλήσεις αλλά και η εικόνα ενός brand, μέσα από την έκθεσή του στα social media.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η έκθεση του καταναλωτή σε «social content» -από μόνη της ή και σε συνδυασμό με άλλα είδη επικοινωνίας, όπως outdoor, PR, τηλεόραση – συνδέεται με 2 έως 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα κατανάλωσης και με αυξήσεις στην καταναλωτική δαπάνη. Επιπλέον, η έκθεση σε social content προσδιορίζεται ως ο παράγοντας με την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή της αντίληψης των καταναλωτών για ένα brand από εβδομάδα σε εβδομάδα. Η μελέτη «Does investing in social media create business value» βρίσκεται στο blog της Ogilvy PR, blog.ogilvypr.com/2011/10/19/.