Στην υλοποίηση των λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), προχώρησαν τα Super Market Κρητικός με τη φροντίδα Γρηγοριάδη (Super Μarket Γρηγοριάδη), με σκοπό την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών με τους προμηθευτές τους.

Τα Super Market Κρητικός με την φροντίδα Γρηγοριάδη συνδέθηκαν στην ευρεία & διαρκώς αναπτυσσόμενη e-Invoicing ηλεκτρονική κοινότητα της Retail@Link, που αριθμεί >50.000 μέλη/επιχειρήσεις, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώρηση & αρχειοθέτηση των παραστατικών που παραλαμβάνει απευθείας στο ERP σύστημα, με άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και λαθών, καθώς και την κατακόρυφη μείωση των χειροκίνητων διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία υιοθέτησε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, με στόχο την άμεση διασύνδεση με τους προμηθευτές της, ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα ετερογενή πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουν, τα οποία δεν χρειάζονται καμία ανάγκη ή απαίτηση προσαρμογής ή αλλαγή υποδομής. Τα Super Μarket Γρηγοριάδη είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανικού εμπορίου από το 1989, ενώ σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων Super Markets στην Δυτική Μακεδονία.