Το Ελληνικό χρηματιστήριο χρησιμοποιεί πλέον την πλήρη γκάμα των SWIFT components της Datamation για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του και την διεύρυνση των υπηρεσιών του.

 Τα SWIFT components της Datamation είναι βιβλιοθήκες λογισμικού που απλοποιούν τη δημιουργία και διαχείριση όλων των κατηγοριών μηνυμάτων και διευκολύνουν τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με μειωμένο, σύμφωνα με την εταιρεία χρόνο υλοποίησης και κόστος επένδυσης.

Τα Payment Components, της Datamation περιλαμβάνουν επίσης εφαρμογές και  βιβλιοθήκες για μηνύματα SEPA και ISO 20022 διευκολύνοντας την ανάπτυξη λύσεων corporate payments, securities, cash management, exceptions and investigations, workers remittances κ.λ.π.