Στο πλαίσιο του προ-συνεδριακού διαλόγου για το ΙΤ Directors Forum ’09 με θέμα «Dynamic IT-for business enabler to performance driver» (www.itdirectorsforum.gr) στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής καταθέτουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής κάθε μεγάλης επιχείρησης είχε, παραδοσιακά, ένα καθαρά υποστηρικτικό ρόλο του business στις καθημερινές του λειτουργίες. Oμως τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, η μεγάλη επιχειρηματική αξία της Πληροφορικής αναδεικνύεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στις επιχειρηματικές αποφάσεις και πρακτικές. Η στοχευμένη και σωστή χρήση των τεχνολογιών υποδομής και η επιτυχής υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών μπορεί να αποφέρει σημαντικότατα οφέλη που μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων όσο και να βοηθήσουν στην επέκταση των επιχειρηματικών σχεδίων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Οι σημερινές οικονομικές προϋποθέσεις, όπου οι προϋπολογισμοί είναι «σφιχτοί» και το πρώτο ζητούμενο είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες, όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η μείωση του προϋπολογισμού μπορεί να οδηγεί σε αναβολή κάποιων εκσυγχρονισμών, παράλληλα όμως επιτείνει την ανάγκη για σωστή αξιολόγηση των έργων Πληροφορικής, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνα που θα δώσουν γρηγορότερη και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η συμπίεση των λειτουργικών εξόδων δεν πρέπει να προέλθει από τη μείωση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, αλλά από τη βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υπολογιστικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Τεχνολογικές λύσεις-απαντήσεις
Τεχνολογίες, όπως το server και desktop virtualization και το VoIP είναι πια αρκετά ώριμες, ώστε με την κατάλληλη υλοποίηση να οδηγήσουν όχι μόνο σε άμεση μείωση εξόδων αλλά και σε πιο ευέλικτες υποδομές. Και ευέλικτες υποδομές σημαίνει εύκολη, γρήγορη και χαμηλούς κόστους προσαρμογή σε νέα επιχειρηματικά δεδομένα και ανάγκες, μειώνοντας το time-to-market και προλαβαίνοντας τον ανταγωνισμό.

Η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, μέσω εξειδικευμένων μηχανογραφικών λύσεων, προσφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων. Ετσι ο τελικός πελάτης μένει πιο ευχαριστημένος και είναι σίγουρο ότι θα προτιμήσει και πάλι την επιχείρηση για τις επόμενες συναλλαγές του. Ταυτόχρονα και το προσωπικό της επιχείρησης αυξάνει την παραγωγικότητά του.

Η εξωτερική ανάθεση εργασιών (outsourcing) είναι άλλη μια επιλογή, η οποία κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, αλλά προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και αυστηρή επίβλεψη του έργου. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό του εύρους εργασιών που θα αποτελέσει το αντικείμενό της αλλά και στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη. Εχει αποδειχθεί όμως ότι όταν η υλοποίηση και η εν συνεχεία παρακολούθηση γίνει επιτυχώς, τα οφέλη για μια επιχείρηση είναι όχι μόνο οικονομικά αλλά και στην καθημερινή της λειτουργία.

Η κεντροποίηση συστημάτων σε εθνικό αλλά και υπερ-εθνικό επίπεδο, είτε αυτό αφορά τεχνικές υποδομές είτε πλατφόρμες εφαρμογών, θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί διεξοδικά, ειδικά σε πολυεθνικούς ομίλους με παρουσία στο εξωτερικό. Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά και οδηγούν σε συνολική μείωση των δαπανών εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων. Προκύπτουν όμως πέρα από τα τεχνολογικά εμπόδια και  αρκετά ζητήματα κουλτούρας και ωραρίων λειτουργίας, που απαιτούν επίσης προσεκτικό σχεδιασμό.

Οι δύσκολες οικονομικές περίοδοι απαιτούν επιθετικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους και το ΙΤ είναι στην πιο κατάλληλη ίσως θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και διεξόδους. Το μεγαλύτερο στοίχημα ενός Διευθυντή Πληροφορικής είναι να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες που θα δώσουν ώθηση και άμεσα ορατά αποτελέσματα στην επιχείρηση και να πείσει ότι το ΙΤ δεν είναι απλά άλλο ένα κέντρο κόστους, αλλά ένα στρατηγικό όπλο και εργαλείο που θα προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα και θα τοποθετήσει την επιχείρηση σε μια καλύτερη αφετηρία όταν έρθουν οι καλύτερες μέρες.