Πολλές από τις τεχνολογίες που θα εισέλθουν στην αγορά το 2033, είναι ήδη γνωστές από σήμερα, καθώς ήδη εντοπίζονται στα εργαστήρια, σε έρευνες, κλπ. Θυμάμαι τον John Thorp, κεντρικό ομιλητή στο περσινό IT Directors Forum, ο οποίος μας εξιστόρησε ένα γεγονός: το 2006 σε σχετικό Συνέδριο, επέδειξε ένα slide με τις τεχνολογίες Πληροφορικής του μέλλοντος.

Το κοινό εντυπωσιάστηκε με τις μελλοντικές δυνατότητες του ΙΤ. Αμέσως μετά όμως αποκάλυψε την ημερομηνία της έρευνας στην οποία είχαν βασιστεί τα αποτελέσματα των μελλοντικών τεχνολογιών: ήταν το 2003! Σε αυτό το πλαίσιο, oι CIOs θα πρέπει να είναι πιο ενεργοί στο να αναζητούν και να αναγνωρίζουν τις πραγματικές αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που θα προσφέρουν οφέλη που δεν είναι άλλα από τον δραματικό μετασχηματισμό της φύσης της εργασίας, την οικονομική, επιστημονική και κοινωνική επιρροή. Έξι εξελίξεις στην τεχνολογία που χρήζουν εξέτασης, σύμφωνα με την Gartner, είναι:

Αυτόματη φόρτιση μπαταριών: Πολλοί που θα επιθυμούσαν να φορτίζουν τις μπαταρίες των φορητών συσκευών είτε απομακρυσμένα είτε μέσω μιας εναλλακτικής απομακρυσμένης πηγής ενέργειας. Η πιο σημαντική προσπάθεια γίνεται σήμερα στο MIT με την απομακρυσμένη μετάδοση ενέργειας.

Προγραμματισμός σε παραλληλία: Αντί για τη δημιουργία ταχύτερων single core επεξεργαστών που εκτελούν εργασίες σειριακά, ένας άλλος τρόπος για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ταχύτερη επεξεργαστική ισχύ είναι η ανάπτυξη πολλαπλών αργών επεξεργαστών που εκτελούν τις εργασίες σε παραλληλία. Ωστόσο μια ισχυρή πρόκληση εδώ είναι η δημιουργία εφαρμογών που θα αξιοποιούν πλήρως την multi core αρχιτεκτονική με το να διαμοιράζουν ένα πρόβλημα σε μικρότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίζονται από συγκεκριμένους επεξεργαστές.

Φυσικά interfaces: Η ιδέα της αλληλεπίδρασης με τους υπολογιστές χωρίς ένα μηχανικό interface είναι εδώ και καιρό επιθυμητός στόχος. Πολλές από τις προκλήσεις, που μένουν να αντιμετωπιστούν, περιλαμβάνουν την ικανότητα εντοπισμού των ανθρώπινων κινήσεων, της φυσικής επεξεργασίας, κατανόησης και μετάφρασης της γλώσσας.

Συνεχής και αξιόπιστη μακροχρόνια αποθήκευση: Οι σημερινές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης ψηφιακών πληροφοριών και μέσων για μια 20ετία ακόμα (161 exabytes = Χ10 εις την 18η). Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων με ορίζοντα 100ετίας.

Αύξηση της προγραμματιστικής παραγωγικότητας κατά 100 φορές: Σήμερα παρατηρείται μια ανισορροπία σχετικά με τη ζήτηση σε λογισμικό και στην προσφορά εξειδικευμένων ανθρώπων, με αποτέλεσμα να πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα ανά προγραμματιστή. Παρόλο που πλέον υπάρχουν εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που βοηθούν, η δυνατότητα αποτελεσματικής και προσιτής επαναχρησιμποίησης κώδικα είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις.

Αναγνώριση των οικονομικών συνεπειών των επενδύσεων σε ΙΤ: Μια από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις στο ΙΤ είναι η αδυναμία να πείσει για την επιχειρησιακή αξία της Πληροφορικής. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος ώστε να μπορέσει η Πληροφορική να αποδείξει συγκεκριμένο ROI με όρους απόλυτα οικονομικούς.