Ο Amjad Shah, Director Technology Services MEMA (Middle East, Mediterranean and Africa) της HP, μιλάει στο netweek για τις τεχνολογικές υπηρεσίες που προσφέρει η HP σε μια επιχείρηση σήμερα και τα συνεπαγόμενα οφέλη τους.

netweek: Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες που μια επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει σήμερα και πώς η HP μέσω των υπηρεσιών της βοηθά μία σύγχρονη εταιρεία να πετύχει αυτούς τους στόχους;
Amjad Shah: Βλέπουμε τις συνεχείς αλλαγές που γίνονται σήμερα γύρω μας και που επηρεάζουν το ρόλο των IT projects. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία χρειάζεται να προσαρμόζεται σε αυτούς. Οι μεταβολές που γίνονται στις τράπεζες  μας δείχνουν την επιχειρηματική ανάγκη που προκύπτει από τη συγχώνευση διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων.

Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος και πώς το IT μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Αναζητούνται, επίσης, τρόποι αύξησης των εσόδων. Πρέπει να δεις πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτές τις προκλήσεις. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε τεχνολογία που να μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Και μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Οπως στις συγχωνεύσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που συγχωνεύονται τρεις τράπεζες όπου θα πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. Το ζήτημα, σε μια τέτοια περίπτωση είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικά και πιο οικονομικά. Η HP προσφέρει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί και καλύπτει κάθε ανάγκη που θα προκύψει.

netweek: Με ποιο τρόπο η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να αξιολογήσει τα πρόσθετα κόστη ενός παρόχου υπηρεσιών τεχνολογίας μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης;
Amjad Shah: Το
κόστος σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Η ΗP αποτελεί το μεγαλύτερο πάροχο τεχνολογίας του κόσμου, με προϊόντα storage, network και software, προσφέρει λύσεις βελτιστοποίησης της υποδομής IT μίας επιχείρησης. Γι’ αυτό το σκοπό προσφέρουμε λύσεις όπως είναι οι Gen8 servers, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα μίας υποδομής IT.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και το footprint τους. Είναι μικρότεροι, προσαρμόζονται εύκολα στις εκάστοτε ανάγκες, διαχειρίζονται ευκολότερα, ενώ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον. Ολα αυτά συνδυαζόμενα βοηθάνε στον περιορισμό του κόστους. Οπως και το cloud, το οποίο μπορεί να μειώσει το κόστος του hardware, αλλά και να παρέχει υπηρεσίες σε μικρότερο κόστος. Τέλος,  η ασφάλεια, δεν πρέπει να επηρεαστεί από τις περικοπές, γι’ αυτό παρέχουμε λύσεις που ελαχιστοποιούν το κόστος, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια, αλλά και στην ταχύτητα υλοποίησής τους.

netweek: Πώς οι τεχνολογίες της HP λειτουργούν ως μέρος μιας υποδομής όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα και άλλων κατασκευαστών;
Amjad Shah:
Οι τεχνολογίες μας έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πελάτες μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορούμε να διαχειριστούμε περιβάλλοντα όπου συμμετέχουν πολλοί διαφορετικοί vendors και το κάνουμε όταν παραστεί ανάγκη, καθώς έχουμε τη σχετική τεχνογνωσία. Αλλωστε, το έχουμε δοκιμάσει και εφαρμόσει σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε το θέμα της διαχείρισης ενός multivendor περιβάλλοντος δεν αποτελεί θέμα για εμάς.

Βέβαια, υπάρχει μια αύξηση της πολυπλοκότητας και αυτό είναι το πρόσθετο κόστος που δημιουργεί ένα τέτοιο περιβάλλον. Παρόλο αυτά εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υποστηρίζουμε τέτοια ανομοιογενή περιβάλλοντα, χωρίς να εγείρονται προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν παρέχουμε απλά μόνο υπηρεσίες, μόνο networks, μόνο software, μόνο storage. Τα παρέχουμε όλα με ένα ασφαλή τρόπο και τα διαχειριζόμαστε όλα καλύτερα.