Συμφωνία τεχνολογικού περιεχομένου με την Zaptest, μιας νέας γενιάς αυτοματοποιημένης λύσης δοκιμών λογισμικού που αφορούν ελέγχους σε cross-platform εφαρμογές, συνήψε η CA Technologies.

Μέσω αυτής, η Zaptest αναμένεται να διαθέσει μια για συνεργατική SaaS πλατφόρμα για επιχειρήσεις η οποία θα επιτρέπει την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού και θα περιλαμβάνει το CA Agile Central. Οι χρήστες της CA θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν τα scripts της Zaptest στο CA Agile Central, να τα εκτελούν και να αποθηκεύουν τα αποτελέσματα, να δημιουργούν αυτοματοποιημένα templates από δοκιμαστικές υποθέσεις που βασίζονται στο Agile Central κ.ο.κ.