Κάτι παραπάνω από τους μισούς δημόσιους οργανισμούς στην Ευρώπη εκτιμούν και υποστηρίζουν πως τα ψηφιακά τους projects συνήθως αποτελούν “τζόγο”, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική αναφορικά με το πώς θα τα υλοποιήσουν, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής.

Τα ανωτέρω αποτελούν μέρος ανεξάρτητης έρευνας που διενήργησε η Fujitsu καλύπτοντας οργανισμούς στην Αγγλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ισπανία. Με βάση την εν λόγω μελέτη, το 58% των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα δηλώνουν πως η επιτυχία οποιουδήποτε ψηφιακού project είναι σχετική, ενώ το 36% δηλώνουν πως δεν υφίσταται κάποια ξεκάθαρη ψηφιακή στρατηγική, και ένα αντίστοιχο ποσοστό υποστηρίζουν πως η ακολουθούμενη στρατηγική κρίνεται περίπλοκη και διόλου ξεκάθαρη. Η έρευνα της Fujitsu κατέδειξε πως το 20% τονίζουν πως στον δημόσιο οργανισμό δεν υπάρχει κοινή εικόνα και στάθμιση των ψηφιακών προτεραιοτήτων, ενώ το 30% υποστηρίζουν πως η αποτυχία στην θέσπιση προτεραιοτήτων αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επιτυχημένη υλοποίηση τέτοιου είδους project.