Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα της αγοράς στην οποία δεν έχει ακόμα διεισδύσει η κινητή τηλεφωνία. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ηγούνται της αγοράς την επόμενη πενταετία θα πρέπει να στοχεύσουν στην προσέλκυση νέων συνδρομητριών.

Ερευνα του Ταμείου Ανάπτυξης GSMA, Απόδοση: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / [email protected] 

Η παραπάνω σύσταση δόθηκε κατά το φετινό Mobile World Congress και βασίζεται σε έρευνα που διεξήγαγε η GSMA σε συνεργασία με το Ιδρυμα Cherie Blair. Μετά την «κατάκτηση» της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, η κινητή τηλεφωνία βάζει πλέον στο στόχαστρό της το γυναικείο πληθυσμό. Κι αυτό επειδή, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος έχει σημειώσει εκρηκτική αύξηση τα τελευταία πέντε χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν 21% λιγότερες πιθανότητες κατοχής κινητού τηλεφώνου απ’ ότι οι άνδρες.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 23% εάν μιλάμε για γυναίκες που ζουν στην Αφρική, σε 24% για τη Μέση Ανατολή και σε 37% για τη Νότιο Ασία. Η κατάργηση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων σημαίνει ότι τα οφέλη της κινητής τηλεφωνίας θα γίνουν προσιτά σε 300 ακόμα εκατομμύρια γυναίκες.

Πιο ασφαλείς, πιο παραγωγικές, πιο συνδεδεμένες
Η κατοχή κινητού τηλεφώνου παρέχει διαφορετικά οφέλη στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πρόσβασης σε ευκαιρίες εργασίας, εκπαίδευσης και υγείας. Γυναίκες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας σε χώρες χαμηλού ή μέσου εισοδήματος σε τρεις ηπείρους, πιστεύουν ότι το κινητό τηλέφωνο τις βοηθά να ζουν με τρόπο πιο ασφαλή, παραγωγικό και συνδεδεμένο.

Η έρευνα ανάδειξε ακόμα ότι:
• Από την Ινδία μέχρι τη Σενεγάλη και το Κόσοβο, οι γυναίκες χρησιμοποιούν τη δύναμη του κινητού για να ξεκλειδώσουν οικονομικές ευκαιρίες.
• Κυρίως οι γυναίκες-επιχειρηματίες, αντιμετωπίζουν το κινητό σαν απαραίτητο εργαλείο παραγωγικότητας. Περισσότερες από τις μισές δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το κινητό τους για να κερδίσουν επιπρόσθετο εισόδημα.
• Το 85% των γυναικών αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη ανεξαρτησία χάρη στο κινητό τους τηλέφωνο.

Μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία
Η μείωση του χάσματος που χωρίζει τα δύο φύλα όσον αφορά τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας και η δημιουργία 300 εκατ. συνδρομών γυναικών, θα προσδώσει άμεσα στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ένα ποσό της τάξης των 13 δισ. δολ. Το ποσό αυτό κυμαίνεται από 740 εκατ. δολ. στη Λατινική Αμερική μέχρι 4 δισ. δολ. στην Ανατολική Ασία. Τα μεγαλύτερα κέρδη προκύπτουν στις περιοχές της Νότιας Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής -εκεί, δηλαδή, όπου το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι εντονότερο. Η ευκαιρία είναι ακόμα σημαντικότερη, εάν εξεταστεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, δύο στους τρεις νέους συνδρομητές θα είναι γυναίκες. Συνδέοντας όλες αυτές τις γυναίκες, οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 600 εκατ. νέες συνδρομήτριες και να τονώσουν τα συνολικά τους ετήσια έσοδα κατά 29 δισ. δολ.

Κινητό γένους θηλυκού
Η κατανόηση των παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν το ποιες γυναίκες έχουν ή χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών για την εξάπλωση της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας.

Οι παράγοντες που καθορίζουν το εάν μία γυναίκα κατέχει, ή όχι, κινητό σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος είναι πέντε:
1. οικογενειακό εισόδημα
2. αστική/αγροτική τοποθεσία
3. ηλικία
4. επάγγελμα
5. μορφωτικό επίπεδο.

Το οικογενειακό εισόδημα και ο τόπος διαβίωσης ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά την κατοχή, ή μη, κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που ζει σε αστική ζώνη, έχει 23% μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει κινητό τηλέφωνο απ’ ότι μια γυναίκα που ζει σε αγροτική περιοχή.

Η επιρροή που ασκεί το εισόδημα είναι παρόμοια. Κάθε επιπρόσθετα 100 δολ. μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνει την πιθανότητα κατοχής κινητού κατά 13%. Η ηλικία, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζουν το καθένα το ρόλο του.


Εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν
Σχεδόν μισό εκατομμύριο γυναίκες χωρών χαμηλού και μέσου εισοδήματος έχουν πρόσβ αση στην κινητή τηλεφωνία δανειζόμενες συσκευές τρίτων. Περισσότερα από 250 εκατ. γυναίκες δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία. Οι γυναίκες αυτές διευκολύνονται μέσω του δανεισμού και σπάνια πληρώνουν για την υπηρεσία που χρησιμοποιούν. Η εξοικείωσή τους με τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τις καθιστά, ωστόσο, ικανές υποψήφιες για κατοχή κινητού.

Οι λόγοι που αναφέρουν οι παραπάνω γυναίκες για την μη-κατοχή κινητού περιλαμβάνουν το κόστος της συσκευής και της υπηρεσίας, την έλλειψη ανάγκης για κινητό και το φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με την τεχνολογία. Θέματα κουλτούρας, όπως οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων, επίσης επηρεάζουν τα ποσοστά κατοχής και μπορούν να καθυστερήσουν -ή, ακόμα και να αποτρέψουν την απόκτηση κινητού τηλεφώνου από κάποιες γυναίκες. Στρατηγικές οι οποίες θίγουν τα παραπάνω θέματα είναι απαραίτητες ώστε περισσότερες γυναίκες να ενθαρρύνονται να αποκτούν κινητό τηλέφωνο.

Το GSMA προτείνει
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ταμείου Ανάπτυξης του GSMA προτείνουν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη διείσδυση της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας από το γυναικείο κοινό.

Η ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου για την ενδυνάμωση των γυναικών με κινητά τηλέφωνα προϋποθέτει τη συνεργασία ιδιωτικού, δημόσιου τομέα και μη-κερδοσκοπικών φορέων. Τα τρία αυτά μέρη θα πρέπει να εργαστούν τόσο σε συνεργασία, όσο και ανεξάρτητα.

Κλάδος κινητής τηλεφωνίας:
• Απευθυνθείτε άμεσα στο γυναικείο κοινό μέσα από της στρατηγικές segmentation και marketing
• Τοποθετήστε το τηλέφωνο ως προϊόν βελτίωσης της ζωής και εργαλείο δημιουργίας εσόδων
• Κατανοήστε την τοπική κουλτούρα και λειτουργήστε στο πλαίσιό της
• Αξιοποιήστε εναλλακτικά κανάλια και μηχανισμούς χρηματοδότησης

Κοινότητα ανάπτυξης:
• Αξιοποιήστε εναλλακτικά κανάλια και μηχανισμούς χρηματοδότησης
• Δημιουργήστε καινοτόμα προγράμματα για να αυξήσετε τη διάδοση των κινητών τηλεφώνων μεταξύ των γυναικών
• Προωθήστε το κινητό τηλέφωνο ως αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης που δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης, υγείας, εργασίας, τραπεζικής και επιχειρηματικότητας
• Βοηθήστε να εντοπιστούν οι θεμιτοί και ταιριαστοί τρόποι για την προώθηση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τις γυναίκες, ανάλογα με την κουλτούρα

Δημόσιο:
• Απαλλάξτε τους οικονομικά ασθενέστερους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι οι γυναίκες, από τις φορολογικές επιβαρύνσεις
• Δημιουργήστε κίνητρα για την ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής που ωφελούν τις γυναίκες

Ολοι οι εμπλεκόμενοι:
• Συνεργαστείτε μεταξύ σας για να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπο
• Αναδείξτε γυναικεία πρότυπα όσον αφορά τη χρήση κινητού τηλεφώνου
• Διεξάγετε έρευνα για να κατανοήσετε καλύτερα τη σχέση των γυναικών με τα κινητά τους τηλέφωνα.