Έρευνες της εταιρείας παροχής λύσεων εργασίας Regus επικεντρώνονται στο πόσο σημαντική είναι η δικτύωση για μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Σύμφωνα, δε, με την Regus η δημιουργία και η χρήση ενός δικτύου επαφών μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κερδοφόρα, καθώς σχεδόν 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκτούν νέους πελάτες μέσω της διαδικτυακής δικτύωσης. Mεταξύ άλλων, η Regus επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να καλλιεργούνται επαφές και μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπως είναι το LinkedIn και Twitter.