Τη μεγάλη σημασία που αποκτάει το Internet of Things (IoT) για τις επιχειρήσεις καταγράφει η Έκθεση – Βαρόμετρo για το ΙοΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και Μάιο του 2016, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1.096 επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.

Όπως καταγράφεται στο Βαρόμετρο 2016 της Vodafone για το ΙοΤ, το 76% του συνόλου των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρούν ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους. Η έκθεση έδειξε, επίσης, ότι οι τεχνολογίες του ΙοΤ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καθιερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες όλο και περισσότερων εταιρειών.