Ένα νέο, ριζικά ανανεωμένο τοπίο για την Έρευνα και την Καινοτομία διαμορφώνεται στη χώρα με μια σειρά θεσμικών και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου, θα υπογραφεί, Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 240 εκατ. ευρώ, για το διάστημα 2016-2018, που θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας νέων επιστημόνων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, η διακυβέρνηση του ΕΛΙΔΕΚ θα είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική εξουσία.