Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hewlett-Packard ενέκρινε πριν λίγες ημέρες τον διαχωρισμό της εταιρείας σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες: την Hewlett Packard Enterprise Company και την HP Inc.

Ο διαχωρισμός τους αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Νοεμβρίου. Η Hewlett Packard Enterprise Company θα παρέχει τεχνολογικές λύσεις αιχμής για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται να βελτιστοποιήσουν το παραδοσιακό IT ενώ τις βοηθούν, παράλληλα, να χτίσουν ένα ασφαλές, cloud-enabled και mobile-ready μέλλον. Η HP Inc. θα παρέχει και θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες εκτυπώσεων και προσωπικών συστημάτων.