Τη λύση της Friss επέλεξε η Interamerican για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τη Friss για την αξιολόγηση κινδύνου τόσο πριν της σύναψη συμβολαίων όσο και έναντι απαιτήσεων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης απόπειρας εξαπάτησής της. Η Interamerican επέλεξε να ενεργοποιήσει την λύση της Friss με το λογισμικό SaaS (Software as a Solution), ενώ η επιλογή έγινε λόγω της προηγμένης τεχνικά λύσης που παρέχει και της ιδιαίτερα αναπτυγμένης γνώσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που τη χαρακτηρίζει.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου της στην Ευρώπη, με άνω των 60 έως σήμερα εφαρμογών στη διαχείριση θεμάτων εντοπισμού απάτης, ανεπιθύμητου κινδύνου και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι η ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα ξεπερνά ετησίως σε κόστος τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ μόνον από τα ανασφάλιστα οχήματα η ζημιά υπολογίζεται υψηλότερη των 25 εκατ. ευρώ. «Η αυτόματη εκτίμηση κινδύνων πριν τη νομική ανάληψή τους, καθώς και η αποτελεσματική μέθοδος ανίχνευσης πιθανής απάτης κατά την υποβολή απαιτήσεων, αποτελούν βασικά τους λόγους για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής στόχευσης της Interamerican να είναι η πρώτη απόλυτα ψηφιακή ασφαλιστική εταιρεία της αγοράς έως το 2020», τονίζει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Interamerican.