Στο πλαίσιο του έργου “SME Pipeline” το ΚΕΠΑ θα διοργανώσει τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα ‘Epidaurus’ του Ξενοδοχείου ‘Hyatt Regency’ στη Θεσσαλονίκη, το τελικό συνέδριο του έργου.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά το Έργο ‘’SME Pipeline’’ και τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Επίσης θα παρουσιαστεί από το Γενικό Διευθυντή του ΚΕΠΑ, κ. Σπύρο Σκοτίδα, το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση – Εμπόριο -Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Στόχος του Έργου ‘’SME Pipeline’’’ είναι η γενικότερη υποστήριξη και ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τις επιμέρους στοχευμένες δράσεις του έργου. Ειδικότερα αφορά στην ενίσχυση και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία μέσω της αξιοποίησης έργων και προγραμμάτων που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως το Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ 2007-2013 (ΕΠΑΝΙΙ), το Ε.Π. ‘’Ψηφιακή Σύγκλιση’’ καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.).