Ο ΕΕΛΛΑΚ συμμετείχε με σχόλιο στη διαβούλευση «ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021», η οποία αποτελεί τον οδηγό - χάρτη και το πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας με ορίζοντα το 2021 που ολοκληρώθηκε χθες.

Στο σχόλιο ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προκρίνει τη στρατηγική και όχι αποσπασματική χρήση ανοιχτών τεχνολογιών.