Η απουσία μεγάλων έργων στο Δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχει φέρει σε δυσμενή θέση την ελληνική αγορά πληροφορικής.

Η εν λόγω απουσία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταβατική περίοδο από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας που βρίσκεται στο κλείσιμό του, και τη σταδιακή “απογείωση” του προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης. Όπως γίνεται κατανοητό, είναι επιτακτική ανάγκη η τοποθέτηση στις υψηλές θέσεις της ατζέντας της νεάς κυβέρνησης το θέμα της ψηφιακής σύγκλισης της χώρας μας. Η αφορά της πληροφορικής προσδοκά να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα στο Δημόσιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, αναμένει την αποφυγή κρίσιμων λαθών που έχουν κοστίσει σε χρόνο όπως οι σοβαρές καθυστερήσεις στην προκήρυξη και υλοποίηση των έργων.