Στο “Winner’s Circle”, το υψηλότερο επίπεδο διάκρισης, τοποθέτησε η εταιρεία ανάλυσης HfS Research την Xerox Healthcare στην πρόσφατη μελέτη που συνέταξε με τίτλο: “2016 Blueprint report on Business Services for Healthcare Payers and Providers”.

Το εν λόγω report αποτελεί μια απεικόνιση της διεθνούς αγοράς παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας υπό το πρίσμα του business process outsourcing. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Xerox διαθέτει μακρά εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης υγείας του κοινού. Μάλιστα, έχει υλοποιήσει μια σειρά από αντίστοιχα προγράμματα, μειώνοντας σημαντικά τα απαιτούμενα κόστη και βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο στις ΗΠΑ.