Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ανεξάρτητου μη-κερδοσκοπικού Τηλεπικοινωνιακού οργανισμού BICSI, Edward J. Donelan, απένειμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τιμητική διάκριση στον BICSI Country Chair, Δημήτρη Φιλίππου, για την αμέριστη και πολύτιμη προσφορά του στην εδραίωση και ανάπτυξη του BICSI στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του BICSI, ο Δ. Φιλίππου ως εξέχουσα και ηγετική προσωπικότητα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής κοινότητας του BICSI.

Η βράβευση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Ελληνικό τμήμα του BICSI και τα μέλη του, το οποίο έχει ήδη έντεκα χρόνια ενεργής παρουσίας στην Ελλάδα. Ο Δ. Φιλίππου είναι μέλος του IEEE και του IEEE Communication Society, μέλος του PMI, καθώς επίσης και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ93 του ΕΛΟΤ.

Παράλληλα, εκπροσωπεί την επιτροπή του ΕΛΟΤ ΤΕ93 στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές TC209 και TC215 της CENELEC και είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή για Green Data Centers CENELEC BTWG 132-3.