Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της IDC, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δράσεις που αποσκοπούν να απομακρύνουν τα εμπόδια που υπάρχουν για την πλήρη υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud θα μπορούσε να αυξήσει την αξία των δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες cloud από 35,2 δις. ευρώ στα 77,7 δις. μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι στην υιοθέτηση και εφαρμογή του cloud computing είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τις νομικές αρμοδιότητες και την  θέση των δεδομένων στο cloud, η ανησυχία για τα επίπεδα ασφαλείας, καθώς και η δυσκολία να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των πελατών. Σημαντικά εμπόδια αποτελούν επίσης είναι η αβεβαιότητα μιας επιχείρησης όσον αφορά την πλήρη υιοθέτηση του cloud – η ισορροπία κόστους-ωφέλειας – ο φόβος «αφοσίωσης» σε ένα μόνο ιδιόκτητο δίκτυο και η αδυναμία συνεργασίας με διαφορετικούς προμηθευτές, καθώς και η ανεπαρκής υποστήριξη, οι αργές συνδέσεις internet και η απώλεια φορολογικών κινήτρων για δαπάνες κεφαλαίου.

Για να ξεπεραστούν, λοιπόν, αυτά τα εμπόδια πρέπει να παρθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια αποφασιστική προσπάθεια αύξησης την ευθύνης των πωλητών cloud. Οι βασικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:
1. Η εναρμόνιση της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας μέσα στην Ε.Ε., ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι χρήστες να είναι βέβαιοι ότι οι κανονισμοί τηρούνται, άσχετα με την τοποθεσία των δεδομένων.
2. Αποσαφήνιση των κανονισμών δικαιοδοσίας των δεδομένων και η παροχή ευρωπαϊκών οδηγιών για το ποιοι νόμοι ισχύουν για τα αποθηκευμένα δεδομένα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
3. Η προώθηση κοινών πρότυπων και διαλειτουργικότητας των συστημάτων cloud, ώστε να είναι δυνατή η φορητότητα δεδομένων και διαδικασιών μεταξύ πωλητών cloud υπηρεσιών και να αποφεύγεται η αποκλειστική χρήση ενός μόνο συστήματος.
4. Καθιέρωση σαφών κανονισμών σχετικά με την ευθύνη των παρόχων για τις παραβιάσεις ασφαλείας, από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται.
5. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής πιστοποίησης των πωλητών cloud για την ασφάλεια, τις ρυθμίσεις προστασία των δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους κανόνες, για το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, τόνισαν ότι η ανεπαρκής και ελλιπής κάλυψη ευρυζωνικού internet αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πλήρη υιοθέτηση του cloud στην Ε.Ε.