Το Μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, Ήδη το Υπουργείο Οικονομίας συνεργάζεται με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου οι δράσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο να εναρμονίζονται στη συνολική ψηφιακή πολιτική της κυβέρνησης.

Παράλληλα, προχωρά η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα επόμενα βήματα είναι οι δράσεις ενημέρωσης και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, αν αυτό χρειασθεί, για τα trustmark  η δημιουργία μητρώου προμηθευτών εξ αποστάσεως, ενώ εντός των προσεχών μηνών θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την πλήρη υλοποίηση Μητρώου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προωθείται η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την παράδοση δεμάτων, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γεωγραφικών αποκλεισμών ώστε να διευκολύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, η εναρμόνιση του πλαισίου για τις ψηφιακές συμβάσεις ώστε οι επιχειρήσεις να διεξάγουν ηλεκτρονικό εμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη βάσει ενιαίων κανόνων και λαμβάνοντας μέριμνα για την προστασία των καταναλωτών. Τέλος, μέσα στους επόμενους μήνες θα κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου για την άρση όλων των κανονιστικών εμποδίων στον ηλεκτρονικό εμπόριο.