Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της hellas online που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της εταιρίας την περασμένη χρονιά, καθώς και οι στόχοι του 2012.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Αντώνης Κεραστάρης τόνισε «H διοίκηση της hellas online, συνεπής στην επίτευξη στόχων που θέτει, κατάφερε μέσα στο 2011 να πετύχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2007, μείωσε τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας κατά 19 εκατ. ευρώ και κάλυψε 38 εκατ. σε υποχρεώσεις προς προμηθευτές.».

Παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της εταιρείας το 2011 ο Α. Κεραστάρης ανέφερε ότι συνεχίστηκε η υγιής ανάπτυξη της hellas online, παρά τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας. Την περυσινή χρονιά η hellas online παρουσίασε σχεδόν διψήφια αύξηση εσόδων και 25% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας στα 61 εκατ. με 26,3% περιθώριο κέρδους. Η εταιρεία πρόσθεσε 74.727 νέους LLU πελάτες, διατηρώντας το μερίδιο αγοράς της στο 28% σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρυζωνική αγορά. Παράλληλα, η προσφορά νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως το hol my tv, καθώς και η εμπορική συνεργασία με τη Vodafone συνέβαλαν στο να ενισχυθεί σημαντικά η κοινή πελατειακή βάση από τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet για οικιακούς πελάτες.

Τέλος, αναφέρθηκε στους στόχους της τρέχουσας χρονιάς για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας μέσα από: α) την περαιτέρω αξιοποίηση της εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σταθερής-κινητής & internet β) την αύξηση των πωλήσεων σε εταιρικούς πελάτες με τη διάθεση των νέων υπηρεσιών hol cloud γ) την αξιοποίηση των CRM συστημάτων στα οποία έχει επενδύσει η εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη διασφάλιση εσόδων.