Ένα από τα πλέον σημαντικά για τη Δημόσια Διοίκηση έργα που έχει υλοποιήσει η Uni Systems, Τομέας Λύσεων του Ομίλου Info-Quest, η κεντρική Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, διακρίθηκε στα Ευρωπαϊκά βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για 4η χρονιά http://www.egov2009.se/).

Ο Ermis, ως η βάση της ελληνικής υποψηφιότητας, επελέγη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό e-Government, όπου υποβλήθηκαν συνολικά 118 πρακτικές από όλη την Ευρώπη, ενώ προκρίθηκε στις 52 υποψηφιότητες που διαγωνίστηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού. Στελέχη της Υπηρεσίας  Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, της Uni Systems, καθώς και στελέχη της αναδόχου ένωσης εταιρειών του έργου Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασαν τη λειτουργία της Πύλης και τα οφέλη για τους πολίτες στο πλαίσιο του 5ου Συμβουλίου Υπουργών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Νοεμβρίου στη Σουηδία.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, ο Ermis διακρίθηκε ως μια απο τις τρεις καλύτερες πρακτικές της πλέον ανταγωνιστικής κατηγορίας του διαγωνισμού, εκείνης που αφορούσε στο θέμα “Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη επίτευξη της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης”. Για να υλοποιηθεί το σημαντικότατο αυτό έργο η ομάδα υλοποίησης της Uni Systems εργάστηκε συστηματικά για περισσότερο απο 2,5 έτη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, εφαρμόστηκαν ανοιχτά πρότυπα και το αποτέλεσμα είναι πλήρως συμβατό με τα προβλεπόμενα στο Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.