Το AIT συμμετέχει ως τεχνικός συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο ASTRON (Adaptive Software defined Terabit tRransceivers for flexible Optical Networks), το οποίο θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη συστημάτων που θα επιτυγχάνουν υπερυψηλές ταχύτητες δεδομένων με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην ενδυνάμωση της Ευρώπης στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών οπτικών δικτύων και των καινοτόμων φωτονικών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια του έργου, το ερευνητικό ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη οπτικών πομποδεκτών με υψηλή χωρητικότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ευελιξία στον τρόπο μετάδοσης πληροφορίας και σε ταχύτητες από 10 Gb/s μέχρι και πάνω από 1 Tb/s. Επιδίωξη του έργου είναι η ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών και προσαρμόσιμων στη χρήση, υψηλής ολοκλήρωσης φωτονικών συστημάτων για την παραγωγή «ευέλικτων» υπερ-καναλιών μετάδοσης δεδομένων με χρήση διαφορετικών καινοτόμων τεχνολογιών. Το ΑΙΤ συμμετέχει στο έργο με την ερευνητική ομάδα Δικτύων και Οπτικών Επικοινωνιών, η οποία έχει την ευθύνη για την δημιουργία της κοινοπραξίας και την εκτέλεση του.