Το ΑΙΤ κατέχει την 7η θέση των ελληνικών φορέων με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ICT/FP7, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ ).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 33% της συνολικής ελληνικής χρηματοδότησης (211.300.000 ευρώ) αφορά σε 378 προγράμματα ICT (Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών) από 592 φορείς. Επίσης, το ΑΙΤ, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πολυτεχνείο του Βερολίνου, έλαβε για το 2012 χρηματοδότηση από το ερευνητικό κέντρο της Cisco, στα πλαίσια του προγράμματος CISCO Collaborative Research Initiative (CCRI). Η χρηματοδότηση αυτή δίνεται για πρώτη φορά σε ελληνικό ερευνητικό φορέα και θα υποστηρίξει το ερευνητικό έργο της Ομάδας «Υψίρρυθμων Δικτύων και Οπτικών Τηλεπικοινωνιών», με αντικείμενο τον βέλτιστο σχεδιασμό δικτύων κορμού IP/DWDM, διάρκειας 12 μηνών, και χρηματοδοτείται με το ποσό των 100.000 δολαρίων.