Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν εφαρμοστεί νέοι τρόποι πληρωμής. Oι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των αγορών που πραγματοποιούνται μέσω Internet , μέσω κινητού ή εντός ενός καταστήματος τείνουν να εκλείψουν. βάλε Σήμερα, οι καταναλωτές αναμένουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς - που να είναι γρήγορη, σταθερή, ασφαλής και διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος, με οποιοδήποτε μέσο.

Οι νέες τεχνολογίες από μόνες τους δεν μεταβάλλουν τις επιχειρήσεις. Αυτές που, όντως, επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία τους περιγράφονται ως επαναστατικές, αφού ο τρόπος που εφαρμόστηκαν άλλαξε τα πάντα. Οταν τα κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, άλλαξε συνολικά ο τρόπος επικοινωνίας. Οταν το διαδίκτυο εισήχθη στο λιανικό εμπόριο, άλλαξε τελείως ο τρόπος που αγοράζουμε τα αγαθά.

Οταν τα tablets έγιναν προσιτά στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να υπαγορεύσουν ποιες συσκευές θα χρησιμοποιούνται στην εργασία. Και ο κατάλογος συνεχίζεται…Το Internet of Everything (IoE), όπου συνδέονται άνθρωποι, διαδικασίες, συσκευές και δεδομένα είναι ήδη γεγονός και φέρνει επανάσταση στην εφαρμογή των τεχνολογιών του σήμερα. Οι συνδεδεμένες συσκευές περιλάμβαναν μέχρι σήμερα κυρίως επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές, smartphones και tablets, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 10 δισεκατομμυρίων «αντικειμένων» που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

Τα αυτοκίνητα, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα κτίρια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μερικά παραδείγματα αντικειμένων που αυτή τη στιγμή συνδέονται ταχύτατα στην οικογένεια του Internet. Η τεχνολογία που επιτρέπει αυτή τη σύνδεση είναι το δίκτυο. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι νέο, αλλά η αξία που αυτές οι συνδέσεις μπορούν να φέρουν στις επιχειρήσεις είναι πρωτόγνωρη. Με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογίες, υπάρχει εν δυνάμει αξία 14,4 τρισ. δολαρίων γύρω από το IoE μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τεχνολογίες του σήμερα και του πώς αναπτύσσουν ορθές πρακτικές για τον υπολογισμό των μελλοντικών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Ολο και περισσότερες εφαρμογές είναι εφικτές
Στο Internet of Everything οι φυσικές συνδέσεις μεταξύ ενός ατόμου και μιας συσκευής, ή των δεδομένων και μιας συσκευής, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που άλλαξε είναι η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής πιο αποτελεσματικά, λόγω των άπειρων δυνατοτήτων σύνδεσης με δεδομένα, διαδικασίες και άλλα αντικείμενα και ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι σε μία συσκευή είναι πλέον δυνατόν να συνδεθούν ένα ηλιακό πάνελ, ένα networking stack ή ένας αισθητήρας.

Σήμερα, αυτή μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ, αλλά στο μέλλον μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ, με επιπλέον τη δυνατότητα να προβλέπει τις καιρικές συνθήκες ή να κλείνει όλα τα παράθυρα ενός θερμοκηπίου – όλα αυτά σε μία και μόνο συσκευή. Το πλήθος και το εύρος των τεχνολογικών εφαρμογών που δεν ήταν οικονομικά βιώσιμες στο παρελθόν μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα, τα εμπόδια εξαλείφονται και η αξία των ευκαιριών μεγαλώνει. Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα στρέφονται προς την αναγνώριση των δυνατοτήτων του IoE.

Ο όρος «επαναστατική» δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και το όραμα
Πιστεύουμε ότι η θέληση να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας που επιτρέπει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων δεν είναι το ίδιο με την επίτευξή τους. Αυτό προϋποθέτει την αποδοχή και την πλήρη αφομοίωση της νέας προσέγγισης στην κουλτούρα μιας εταιρείας.

Παρόλα αυτά, οι επαναστατικές τεχνολογίες υιοθετούνται τελικά από την πλειονότητα και είναι θέμα του πότε και όχι του αν. Φανταστείτε, λοιπόν, τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προκύπτουν από τα 50 τρισεκατομμύρια των συνδέσεων μέσα στην επόμενη δεκαετία και βρείτε το όραμα της μελλοντικής σας ανταγωνιστικότητας.