Τα οφέλη της χρήσης του Office 365 για την εκπαίδευση διαπιστώνει ήδη το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώτα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν την σύγχρονη σουίτα επικοινωνίας και συνεργασίας της Microsoft στο cloud.

Το Office 365 για την εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες email, ηλεκτρονική πύλη συνεργασίας, διαβαθμισμένης πρόσβασης σε έγγραφα & πληροφορίες, καθώς και online εκδόσεις των Word, Excel, PowerPoint & OneNote.

Στοχεύοντας στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής που διαθέτει το ίδρυμα, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους σπουδαστές υπηρεσιών, το τεχνικό τμήμα του ιδρύματος ανέπτυξε μια υβριδική υποδομή, διατηρώντας το ήδη υπάρχον σύστημα πληροφορικής προς χρήση από τους καθηγητές και το προσωπικό και προσθέτοντας το Office 365 για χρήση από τους φοιτητές.

Η στρατηγική απόφαση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας για μετάβαση των φοιτητών στις online υπηρεσίες της Microsoft συνεπάγεται ήδη σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία του, με τη βασική διαφορά να διαπιστώνεται σε επίπεδο κόστους.