Το ποσό των 40 εκατ. στερλινών αποφάσισε να επενδύσει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο Cyber Security Operations Centre (CSOC), στην προσπάθεια που καταβάλει να ενδυναμώσει την ισχύ της άμυνας απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Το συγκεκριμένο κέντρο, που θα εδρεύει στο Corsham, αναμένεται να είναι εξοπλισμένο με κορυφαίες τεχνολογικά δυνατότητες κυβερνοάμυνας ώστε να προασπίσει με άμεσο όσο και αποτελεσματικό τρόπο τις ΙΤ υποδομές από κυβερνοεγκληματίες, hackers, ακόμη και τρίτα κράτη. Η προαναφερθείσα επένδυση στο CSOC αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και την μεταβολή των λειτουργικών δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Σημειώνεται πως κατά την προσεχή πενταετία το τελευταίο προγραμματίζει να επενδύσει συνολικά 1,9 δισ προκειμένου να προστατεύσει την χώρα από πάσης φύσεως κυβερνοεπιθέσεις.