Ο κυρίαρχος υποψήφιος για την τρέχουσα τάση της τεχνολογικής σύγκλισης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι το IP Multimedia Subsystem (IMS), το οποίο δημιουργεί τις συνθήκες για καινούργιες επιχειρηματικές δυνατότητες στην ανάπτυξη πρωτοποριακών πολυμεσικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας υπάρχουσες διαδεδομένες εφαρμογές όπως το mobile IPTV και το VoIP video conference.

Παρόλα αυτά, το έντονο αυτό εμπορικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον που υπάρχει στα πλαίσια της επερχόμενης τηλεπικοινωνιακής σύγκλισης περιορίζεται από την έλλειψη αποδοτικών μηχανισμών διαχείρισης των δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών πόρων με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσίας που θα λάβει ο τελικός χρήστης/πελάτης. Συνεπώς σήμερα στη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας εξαιτίας αυτής της έλλειψης, πολλές σχετικές επιχειρηματικές προσπάθειες για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών αποτυγχάνουν ή εγκαταλείπονται.

Στα πλαίσια του 7ου Πακέτου Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συντονίζει και ηγείται του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Adamantium (http://www.ict-adamantium.eu), το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει το προαναφερθέν πρόβλημα, αναπτύσσοντας πρωτότυπο σύστημα διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου, το οποίο θα είναι πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με την υπάρχουσα πλατφόρμα IMS. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα θα ενεργοποιείται όταν θα παρατηρείται ποιοτική υποβάθμιση σε κάποια πολυμεσική υπηρεσία που λαμβάνει ο χρήστης με στόχο την ποιοτική επανόρθωση και βελτιστοποίηση αυτής.

Στο ερευνητικό έργο Adamantium συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκοί φορείς από τον πανεπιστημιακό και το βιομηχανικό χώρο μεταξύ των οποίων η Ericsson και η Vodafone. Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της πειραματικής του ανάπτυξης και αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2010 να είναι διαθέσιμο το τελικό πειραματικό πρωτότυπο για δοκιμές μέσω δικτύου πρόσβασης UMTS, όπου θα δοκιμαστούν υπηρεσίες IPTV και VoIP.