Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2016 ανάμεσα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ) και τον Δήμο της Καλαμάτας, ξεκινά η λειτουργία παραρτήματος του ΕΚΕΦΕ Δ στην Καλαμάτα.

Σε πρώτη φάση, θα εγκατασταθούν εργαστήρια, γραφεία και σημαντικό αρχειακό υλικό του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δ. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το Παράρτημα του ΕΚΕΦΕ Δ θα περιλαμβάνει επίσης, αίθουσες σεμιναρίων, υπολογιστικές υποδομές, υποδομή για πειραματικές κατασκευές μεγάλης κλίμακας, εκθεσιακό χώρο, και υποδομή  φιλοξενίας.

Στο Παράρτημα Καλαμάτας σχεδιάζεται να υλοποιηθούν προγράμματα και των υπολοίπων ινστιτούτων του «Δημόκριτου». Με τον τρόπο αυτό ξεκινά μια σημαντική συνεργασία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με την Περιφέρεια που αναμένεται να ενισχύσει τόσο τις δραστηριότητες του Κέντρου, όσο και το άνοιγμα της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας προς την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας.