Η «συμφωνία-ομπρέλα» μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές έλαβε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου τη στήριξη της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών του ΕΚ.

Στόχος της συμφωνίας είναι να διασφαλίσει υψηλά και δεσμευτικά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που ανταλλάσσονται από την αστυνομία και τις αρχές επιβολής του νόμου. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα, διευθύνσεις ή ποινικά μητρώα, που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Η συμφωνία κατοχυρώνει για τους πολίτες της ΕΕ και των ΗΠΑ:
– το δικαίωμα διοικητικής και δικαστικής προσφυγής
– το δικαίωμα να ενημερώνονται σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων τους
– το δικαίωμα να ζητούν διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση ανακριβών πληροφοριών
Καθορίζει επίσης συγκεκριμένα όρια για τη διαβίβαση δεδομένων και τις περιόδους διατήρησης των στοιχείων.