Η Intelli Solutions A.E., αντιπρόσωπος της Compuware Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες της ευρύτερης περιοχής Μέσης Ανατολής και Αφρικής (M.E.A.) γνωστοποιεί ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Compuware, Π. Καρμάνος, θα τιμηθεί το Σάββατο 20/3/2010, στο Ελληνοαμερικάνικο ίδρυμα Εθνικών Βραβείων Δημόσιων Υπηρεσιών, με δείπνο στην Ουάσινγκτον.

«Τιμούμε τον Π. Kαρμάνο για τα σημαντικά επιχειρησιακά του επιτεύγματα και για την αφοσίωση του στην φιλανθρωπία και την γενική του υποστήριξη στην Ελληνοαμερικάνικη κοινότητα», είπε ο Διευθυντής, του Ελληνοαμερικάνικου ιδρύματος Ν. Λαρηγάκης. «Είναι τιμή μου να αναγνωριστώ από το Ελληνοαμερικάνικο Ίδρυμα», είπε ο Π. Καρμάνος. «Η ελληνική κληρονομιά μου είναι μια σπουδαία πηγή περηφάνιας & έμπνευσης, – θα συνεχίσω να είμαι ενεργό μέλος στο Ελληνοαμερικάνικο Ίδρυμα, προωθώντας τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων& των Ελληνοαμερικάνων».