Το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Singular Logic την εκτέλεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροποποίησης ή / και ανάπτυξης νέου λογισμικού (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ Ι) και επιτόπου υποστήριξης - μεταφοράς τεχνογνωσίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΙΙ), για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποσυστημάτων και των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΕΑΥΕΚ και πληρωμής συντάξεων (SHR) του τμήματος Πληρωμών συντάξεων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.

Το έργο όπως περιγράφεται θα έχει διάρκεια ενός έτους ή και πέραν αυτού μέχρι εξαντλήσεως του πακέτου υποστήριξης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στις  48.360 ευρώ (με ΦΠΑ).