Μια από τις προτεραιότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι να διαχειριστεί προσεχτικά τις συνέπειες του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

Γι΄ αυτό το λόγο το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, που έλαβε χώρα στις 28 χώρες της ΕΕ το Μάρτιο με τη συμμετοχή 28.000 πολιτών, διερεύνησε την επίδραση της ψηφιοποίησης στη ζωή των Ευρωπαίων. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:
– Τα τρία τέταρτα (75%) των συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν θετική επίδραση στην οικονομία, 67% πιστεύει ότι επιδρούν θετικά στην ποιότητα ζωής τους και 64% στην κοινωνία. Επιπλέον, το 69% θεωρεί ότι η βελτίωση της ποιότητας του Internet (ταχύτητα, αξιοπιστία) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών.
– Το βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί ένα story που έχει αναμεταδοθεί στα social media ως αξιόπιστο είναι να προέρχεται αυτό από μια αξιόπιστη πηγή (36%), να είναι καλά τεκμηριωμένο (19%) ή να είναι αξιόπιστο το άτομο από το οποίο ξεκίνησε (17%). Τέλος, το 36% έλεγξε την εγκυρότητά του μέσα από μια ιστοσελίδα ελέγχου πραγματικών περιστατικών (fact-checking website).
– Η άποψη των πολιτών για τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη είναι γενικά θετική και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λαμβανόμενο επίπεδο πληροφοριών. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την ανάγκη για μια προσεκτική διαχείριση αυτών όπως και τις ανησυχίες για τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίες που θα προκληθούν  από τη χρήση των ρομπότ. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) συμφωνούν ότι ένεκα της χρήσης των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης θα καταργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα δημιουργηθούν και σχεδόν ίδιο ποσοστό (72%) συμφωνεί ότι τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη «κλέβουν» τις δουλειές των ανθρώπων. Μόλις το ένα τρίτο (35%) δήλωσε ότι θα αισθανόταν άνετα αν ένα ρομπότ τους βοηθούσε στην εργασία τους (35%).
– Τους τελευταίους 12 μήνες, λιγότεροι από ένας στους πέντε (18%) χρησιμοποίησαν online υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Οι συμμετέχοντες είναι περισσότερο πρόθυμοι (65%) να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με γιατρούς και επαγγελματίες του χώρου, παρά με τις δημόσιες αρχές ή επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα (21%) ή με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (14%) – ακόμα και ανώνυμα για ερευνητικούς σκοπούς. Γενικά, πάντως, υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι΄ αυτό το είδος υπηρεσιών, καθώς πάνω από το μισό των Ευρωπαίων πολιτών θα επιθυμούσε online πρόσβαση στα ιατρικά τους αρχεία.