Το Δεκέμβριο του 2015 στο πλαίσιο του Horizon 2020, ξεκίνησε το έργο ΗΟΒΒΙΤ με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα και μιας σειράς benchmarks με στόχο το benchmarking σε Big Linked Data.

Από ελληνικής πλευράς στο έργο συμμετέχουν το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και ο Δημόκριτος. Στη χρονιά που πέρασε τα μέλη της κοινότητας του ΗΟΒΒΙΤ δημιούργησαν μια έρευνα για τον καθορισμό των απαιτήσεων των συγκριτικών πρότυπων (benchmarks) και της πλατφόρμας του HOBBIT, η οποία διανεμήθηκε στα μέλη της κοινότητας του HOBBIT. Ο βασικός στόχος της ανώνυμης αυτής έρευνας ήταν να βοηθήσει του εταίρους του HOBBIT να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η εταιρία ή ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν οι συμμετέχοντες να επωφεληθεί από την πλατφόρμα του HOBBIT.

Το επόμενο βήμα για το HOBBIT θα είναι η κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας τον Φεβρουάριο του 2017. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν οι πρώτες εκστρατείες αξιολόγησης (evaluation challenges) του HOBBIT που θα λάβουν χώρα το 2017: την DEBS Grand Challenge (Holistic Benchmarking of Big Linked Data), την Instance Matching Benchmark Challenge for Spatial Data που θα γίνει στο πλαίσιο της ημερίδας OAEI του συνεδρίου ISWC και την Mighty Storage Challenge που θα συνδιοργανωθεί με το συνέδριο ESWC 2017.
Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου https://project-hobbit.eu/challenges/.