Το Ηράκλειο Κρήτης θα συμμετέχει στο Urbact City Festival που θα πραγματοποιηθεί στο Ταλίν της Εσθονίας από 3 έως 5 Οκτωβρίου.

Η πόλη επιλέχθηκε ως μία από 97 πόλεις της Ευρώπης για την καλή πρακτική της, το «Στρατηγικό Σχέδιο Έξυπνης Πόλης» (http://urbact.eu/smart-city-strategic-plan). Το φεστιβάλ έχει σκοπό την προβολή της καλής πρακτικής, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών, σκέψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων πόλεων.