Ο Αθανάσιος Μακρόπουλος, IT Manager της International Life, περιγράφει τη δομή Πληροφορικής που οδηγεί μια ασφαλιστική εταιρεία στο μέλλον.

Net Week: Ποια η υποδομή Πληροφορικής της International Life;

Αθανάσιος Μακρόπουλος: H υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών αναπτύχθηκε διεθνώς, στις δεκαετίες του 1960 – ’70. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Η αρχική αντιμετώπιση ήταν “κλειστή” στα δίκτυα  πωλήσεων και οι διάφοροι κλάδοι ασφάλισης όπως Ζωής, Αυτοκινήτων, Πυρός, κ.ο.κ. υποστηρίζονταν από  διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετική αρχιτεκτονική, βάθος και εύρος ανάπτυξης. Οι εφαρμογές αυτές διαχειρίζονταν κυρίως αρχεία συμβολαίων και εκτύπωναν τα αντίστοιχα  παραστατικά. Η νοοτροπία “δεν πειράζεις κάτι που δουλεύει σωστά” επέτρεψε σε πολλές εξ αυτών να επιζήσουν ανεπηρέαστα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του ΙΤ.

Η Δ/νση Πληροφορικής της International Life (Ι.L.) ανέπτυξε, από τις αρχές 1990, ένα Online σύστημα με μία αρχιτεκτονική ενοποίησης όλων των κλάδων ασφάλισης και, το 2001, άρχισε την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού της συστήματος, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής:

  • Πελατοκεντρικό
  • Αμιγώς Web 2.0 AJAX τεχνολογία
  • Αποκεντρωμένο ως προς τις διαδικασίες

Το νέο πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε σε Object Oriented Data Base, Cache της InterSystems και τρέχει σε ΙΒΜ Risk Server και λειτουργικό σύστημα Linux.To νέο αυτό σύστημα της Ι.L. επέτρεψε στο δίκτυο πωλήσεων, αλλά και στους συνεργαζόμενους πράκτορες, να κάνουν προσφορές για ασφάλιση όλων των κλάδων και προϊόντων που διαθέτει. Επιπλέον, τους έδωσε τη δυνατότητα να πλοηγούνται στο χαρτοφυλάκιο και πελατολόγιο τους, να παρακολουθούν καθημερινά την πρόοδό τους για την επίτευξη των στόχων τους, σε διαγωνισμούς πωλήσεων και bonus, να έχουν ένα πλήρες M.I.S με αναλυτικές και συγκεντρωτικές εγγραφές για αιτήσεις, νέα παραγωγή, ακυρώσεις, προμήθειες, κ.ά. Άλλη σημαντική διευκόλυνση είναι ότι οι προσφορές ασφάλισης μετατρέπονται σε αιτήσεις και, εν συνεχεία, σε  ασφαλιστήρια συμβόλαια, χωρίς να πληκτρολογηθούν ξανά.

Στα κεντρικά γραφεία της I.L.εκδίδονται μόνο εκείνα τα συμβόλαια που δεν εκδίδονται περιφερειακά, γιατί πολλά από τα υποκαταστήματα και αρκετοί από τους συνεργαζόμενους πράκτορες έχουν το δικαίωμα (access right) να εκδίδουν συμβόλαια  και να τα εκτυπώνουν επιτόπου.

Όλα τα παραστατικά που εκτυπώνονται (τοπικά ή περιφερειακά) δημιουργούν ένα image, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη φύλαξης ενός φυσικού αντιγράφου. Επιπλέον εφαρμογές υποστηρίζουν τους κλάδους αποζημιώσεων, τις οικονομικές υπηρεσίες, τις αντασφάλειες, κ.ά.

Η εφαρμογή των κλάδων αποζημιώσεων σε συνεργασία  με το Document Management πρόγραμμα (Saperion) δημιούργησε ένα περιβάλλον εργασίας πρακτικά paperless. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες λειτουργούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) και πληρούν ταυτόχρονα τις επιταγές της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Σ. – Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο).

Πάνω στη γενική λογιστική “ακουμπούν” όλα τα περιφερειακά συστήματα διαχείρισης και έλεγχου των Εταιρειών του Ομίλου: η διαχείριση των παγίων, η διαχείριση των επενδύσεων, η παραγωγή των  συμβολαίων, οι αποζημιώσεις των ασφαλισμένων, οι προμήθειες των συνεργατών, τα extrait  των συνεργαζόμενων τραπεζών, κ.ά.

Net Week: Ποια η συμβολή της Πληροφορικής στη βελτίωση της λειτουργίας του Business, στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην προώθηση της καινοτομίας;

Αθανάσιος Μακρόπουλος: Η συμβολή του ΙΤ της Ι.L. στη βελτίωση του Business είναι σημαντικότατη. Το δίκτυο πωλήσεων αύξησε την παραγωγικότητά του λόγω της δυνατότητας να κάνει σωστές τιμολογήσεις και προσφορές για όλα τα προϊόντα. Η κοστοβόρα και χρονοβόρα τηλεφωνική υποστήριξή του για τιμολόγηση ή για άλλη πληροφόρηση είναι πλέον παρελθόν, απελευθερώνοντας χρόνο και στο διοικητικό προσωπικό για την επικέντρωσή του στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Η εξυπηρέτηση του πελάτη βελτιώθηκε και από την πλευρά του ασφαλιστικού συμβούλου, που έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία. Νέοι, αλλά και έμπειροι, ασφαλιστές αποφασίζουν πιο εύκολα να συνεργαστούν με την I.L. εξαιτίας της υποστήριξης που τους παρέχεται από το ΙΤ.

Ο ρόλος του IT θα είναι ολοένα και πιο σημαντικός για το μέλλον των ασφαλιστικών εταιρειών. Η ανάγκη για άμεση ανάπτυξη νέων προϊόντων, μείωση του κόστους και βελτίωση του service είναι μερικές από τις προκλήσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν καθημερινά. Πρόκειται για προκλήσεις που μόνο με την κατάλληλη αρχιτεκτονική δομή του ΙΤ και την ικανότητά του να αφομοιώνει και να υιοθετεί νέες καινοτομίες μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.