Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν Έλληνα Διευθυντή Πληροφορικής που εργάζεται στο εξωτερικό είναι η αποδοχή από το ίδιο το εργασιακό του περιβάλλον, σύμφωνα με τον Άγγελο Βαρθαλίτη, IT Manager της XebiaLabs Netherlands

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις. Ειδικά για το δικό μας κλάδο, οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με το core business της εταιρείας μας. Είναι διαφορετικό να διαχειρίζεσαι μια ομάδα ΙΤ σε μια εταιρεία παραγωγής κώδικα και διαφορετικά σε μια εταιρεία που η κύρια δραστηριοποίησή της είναι τα Logistics. Αν και ο στόχος είναι κοινός – όπως η ασφάλεια και η σωστή διαχείριση των πόρων – το κομμάτι της διοίκησης του ΙΤ διαφέρει από χώρο σε χώρο.

Οι προκλήσεις του εξωτερικού
Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν Έλληνα Διευθυντή Πληροφορικής που εργάζεται στο εξωτερικό είναι η αποδοχή από το ίδιο το εργασιακό του περιβάλλον. Δυστυχώς, η κακή αναπαραγωγή ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα έχει άμεση επίπτωση στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Έλληνες IT Managers που αποφασίζουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό. Η δεύτερη πρόκληση αφορά τον τρόπο διοίκησης των ομάδων του ΙΤ. Στην εταιρεία μας η ανάπτυξη λογισμικού βασίζεται πάνω στην Agile στρατηγική, κάτι που, ενδεχομένως, να μην γίνεται στην Ελλάδα ακόμα (κακώς, κατά την άποψή μου, καθώς θα έλυνε τα χέρια σε πολλούς συναδέλφους).

Μια μεθοδολογία ανάπτυξης κώδικα έχει άμεση σχέση με τον Διευθυντή Πληροφορικής, ειδικά όταν η εταιρεία του είναι software house και στο πλαίσιο αυτό ηγείται ομάδων DevOps. Μια ακόμα πρόκληση αφορά τη νοοτροπία διοίκησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ακολουθούν το corporate μοντέλο, το οποίο είναι δεικτικό για το πως μπορείς να κάνεις πράγματα, τηρώντας αυστηρούς κανόνες και μοντέλα πιστοποίησης. Αντιθέτως στο εξωτερικό – και ειδικότερα στην Ολλανδία όπου εργάζομαι – οι εταιρείες ακολουθούν ένα flat μοντέλο διοίκησης, κάτι που τις κάνει πολύ ευέλικτες και αποτελεσματικές.

Καινοτομία και ΙΤ πάνε μαζί
Οι επενδύσεις που κάνουμε στο τμήμα μου είναι ποικίλες. Η μεγαλύτερη από όλες είναι η εύρεση στελεχών με πολύ καλή γνώση των DevOps (καλώ τους Έλληνες επαγγελματίες της Πληροφορικής να γίνουν πολύ καλοί σε αυτό, διότι είναι το μέλλον της εργασίας τους) και αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής κώδικα, καθώς η Xebialabs είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρίες παγκοσμίως σε προϊόντα Continuous Delivery, Deployment και Testing. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που κλήθηκα να διαχειριστώ στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ήταν η σωστή διαχείριση των πόρων εντός της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό αναδιοργάνωσα τη Διεύθυνση Πληροφορικής στα γραφεία μας σε Ολλανδία και Αμερική, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης του τμήματος. Η καινοτομία είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει ως λαό, καθώς ως Έλληνες είμαστε, κατά γενική ομολογία, γεμάτοι ιδέες. Αυτό που λείπει, ωστόσο, για να προχωρήσει η καινοτομία στην Ελλάδα είναι η εύρεση των απαιτούμενων πόρων, ένα πρόβλημα που γίνεται ακόμα πιο έντονο την εποχή της κρίσης. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον, ο Διευθυντής Πληροφορικής χρειάζεται να παρακινεί τις καινοτόμες δράσεις.

Πολλές ιδέες δημιουργήθηκαν με απλή παρατήρηση κάποιων φαινομένων. Η Πληροφορική διαθέτει αυτή τη δυναμική και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων ιδεών, αλλά και μόχλευση της καινοτομίας. Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι πολυδιάστατος, ενώ πάντα σχετίζεται με την εγγύτητα στον ανθρώπινο δυναμικό του τμήματός του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι είναι διαφορετικό πράγμα να ηγείσαι σε μια εταιρεία, από το να διοικείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλοι οι Διευθυντές Πληροφορικής να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, αλλά και να αντιλαμβάνονται τις τάσεις της εποχής τους. Με αυτό τον τρόπο βρίσκονται πολύ κοντά στην επιτυχία.