Η εντεινόμενη οικονομική κρίση δεν αφήνει το ΙΤ να ξεφύγει από το στόχαστρό της. Αντί, όμως, να περιορίζονται στην αυτόματη αντίδραση της περικοπής του προϋπολογισμού Πληροφορικής, οι εταιρείες θα πρέπει να συνειδητοποιούν ότι κάποιες επενδύσεις ΙΤ μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση αύξηση των εσόδων.

Μία διαφορετική απάντηση στο πρόβλημα των επιβραδυνόμενων ρυθμών της οικονομίας έρχεται να δώσει η McKinsey Research. Επισημαίνει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι επενδύσεις σε Πληροφορική μπορούν να συντείνουν σε μεγαλύτερα οφέλη απ’ ότι ο περιορισμός των δαπανών ΙΤ. Κι αυτό, επειδή βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αυξάνουν τα έσοδα.

Η συνεργασία του Business με το ΙΤ μπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις Πληροφορικής όπου ο αντίκτυπος θα είναι μέχρι και δεκαπλάσιος από εκείνον των προσπαθειών για μείωση του κόστους του ΙΤ

Οταν το Business και το ΙΤ συνεργάζονται και αποτιμούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες από κοινού, μπορούν να επενδύσουν σε τομείς όπου ο αντίκτυπος θα είναι μέχρι και δεκαπλάσιος από εκείνον των προσπαθειών για μείωση του κόστους του ΙΤ. Το «κόλπο» είναι να αναλυθούν προσεκτικά οι ευκαιρίες σε κρίσιμους τομείς -όπως η βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, η μείωση της «διαρροής» εσόδων και η βελτίωση της συνολικής λειτουργίας.

Πώς θα κερδίσετε χρήματα επενδύοντας στο ΙΤ
Η σχετική προσπάθεια ξεκινά με τον εντοπισμό περιοχών όπου μπορεί να προκύψει μεσοβραχυπρόθεσμο κέρδος και βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Τομείς και επενδύσεις που εντόπισε η McKinsey μέσα από τις έρευνές της περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

  • Διαχείριση των πωλήσεων και της τιμολόγησης. Αναπτύξτε καλύτερη γνώση σχετικά με τις ομάδες των πελατών σας και βελτιώστε το μοντέλο τιμολόγησης, ώστε να αυξήσετε τα έσοδα χωρίς να αυξήσετε τις τιμές.
  • Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση των πηγών σας και της παραγωγής. Επανεξετάστε την εφοδιαστική σας αλυσίδα και τα logistics για να βελτιώσετε τον προγραμματισμό των παραλαβών και τη διαχείριση αποθεμάτων.
  • Βελτιώστε τις υποστηρικτικές διαδικασίες. Βελτιώστε τη διαχείριση και τη χρήση του υποστηρικτικού προσωπικού ΙΤ και των κέντρων υποστήριξης πελατών.
  • Βελτιώστε τη διαχείριση της απόδοσης και των overheads. Αποκτήστε καλύτερη γνώση του βαθμού έκθεσης της επιχείρησης σε κινδύνους και βελτιώστε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της απόδοσης.

Ας βάλει το χέρι του και το management
Προκειμένου να προκύψει αξία από τις παραπάνω ευκαιρίες, χρειάζεται συνήθως βελτίωση σε δύο περιοχές του management. O πρώτος από αυτούς αφορά την ανάπτυξη νέας γνώσης. Είναι ελάχιστες οι εταιρείες εκείνες που έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την έκρηξη των δεδομένων που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια σε οικονομικό όφελος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εγκλωβισμένες και «ξεχασμένες» σε διαφορετικά συστήματα ΙΤ και σε διαφορετικά επιχειρησιακά τμήματα. Η δημιουργία μικρών μεικτών ομάδων, απαρτιζόμενων από στελέχη του Business και του ΙΤ, θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό σημαντικό ευκαιριών μέσα από τη λεπτομερή κατανόηση τόσο των επιχειρησιακών διαδικασιών, όσο και του βέλτιστου χειρισμού των δεδομένων. Οταν τέτοιες ομάδες χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να συγκρίνουν βέλτιστες πρακτικές ανά τομέα, ή για να κατανοήσουν ποιοι πελάτες δεν εξυπηρετούνται επαρκώς και ποιοι «υπερεξυπηρετούνται,» μπορούν να εντοπιστούν σημεία «διαρροής» εσόδων.

Ο δεύτερος τομέας αφορά τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Καθώς το ΙΤ συνδέεται ολοένα και στενότερα με τις διαδικασίες, οι όποιες διακοπές των workflows αντανακλώνται άμεσα στα συστήματα και πλήττουν την παραγωγικότητα. Η διερεύνηση των περιοχών αυτών από στελέχη που συνδυάζουν τη γνώση της λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και της τεχνολογίας, μπορεί να αναδείξει προβλήματα όπως: απαρχαιωμένες -ή ασκόπως χειροκίνητες- διαδικασίες, πλεονασμούς ή «μποτιλιαρίσματα». Μία προσέγγιση τύπου 80/20 μπορεί να αναδείξει ένα συντηρητικό αριθμό δραστηριοτήτων η βελτίωση των οποίων θα επιφέρει δυσανάλογα μεγάλα οφέλη. Οι σχετικές διορθώσεις είναι συνήθως άμεσα υλοποιήσιμες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να προκύπτει η ανάγκη για νέα συστήματα αλλά, στις περισσότερες, αρκούν κάποιες συντηρητικές και μετριοπαθείς βελτιώσεις -όπως, για παράδειγμα, ο επιπρόσθετος έλεγχος για λάθη σε μία εφαρμογή πίστωσης, ο οποίος και καταργεί την ανάγκη για επιπρόσθετη δουλειά, προκειμένου να διορθωθεί μία λανθασμένη εγγραφή.

Η εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών σε περιοχές όπου εντοπίζονται σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμη αύξηση των εσόδων, αλλά και στην οικοδόμηση μίας γερής βάσης για τη μελλοντική απόδοση.