Μεριμνώντας τόσο για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, όσο και για την προώθηση της καινοτομίας, η Διεύθυνση Πληροφορικής της 3Μ έχει πετύχει την ευθυγράμμισή της με το business.

Ο πρωταρχικός ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι η αδιάκοπη και αποδοτική λειτουργία όλων των συστημάτων Πληροφορικής και επικοινωνιών της εταιρείας. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος του προγραμματισμού της αναβάθμισης των συστημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να επωφελείται η 3Μ από τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής. Παράλληλα, ιδιαίτερη είναι και η σημασία που δίνεται στους παρακάτω τομείς:

Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του τμήματος είναι πολύ σημαντική και γίνεται με διάφορα μέσα, όπως με σεμινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα και με παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Ο στόχος που έχει θέσει η εταιρεία είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι του Τμήματος Πληροφορικής πρέπει να έχουν συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις συνολικής ελάχιστης διάρκειας 40 ωρών κατ΄ έτος.

Επιπλέον, το Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού, διοργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας: Αλλος ένας πολύ σημαντικός ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής της θυγατρικής εταιρείας είναι η υιοθέτηση και υλοποίηση projects σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας.

Συνεπώς, η Διεύθυνση Πληροφορικής προσπαθεί να συντονίσει εργασίες προερχόμενες από τα κεντρικά και, παράλληλα, να υλοποιήσει εργασίες τοπικού ενδιαφέροντος.

Παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο: Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και επίβλεψη ενός κονδυλίου σχετικά με τις μηχανογραφικές ανάγκες της εταιρείας. Οι απαιτήσεις για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων παρουσιάζεται σε τακτική βάση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο δίνει την έγκριση για την υλοποίηση τους, βάσει αναλυτικής μελέτης αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης (ROI). H πρόοδος των εργασιών παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έμφαση στα κύρια ορόσημα των εν εξελίξει έργων.

Συνοπτικά παρουσιάζονται και οι προγραμματισμένες εργασίες για το επόμενο διάστημα ή τα επόμενα έτη.  Η συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τακτική και αρμονική.

Καινοτομία: Πέρα από τα βασικά σημεία τα οποία καλείται να καλύψει η Διεύθυνση Πληροφορικής, ένας άλλος σημαντικός ρόλος της είναι να προτείνει λύσεις καινοτόμες που δίνουν στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία, οπότε η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά.

Το κλίμα εργασίας είναι ανθρώπινο και δεκτικό, οπότε οι νέες ιδέες εξετάζονται χωρίς προκαταλήψεις, και η εφευρετικότητα ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται. Επιπροσθέτως, υπάρχει η κοινή τράπεζα πληροφοριών της μητρικής εταιρείας από όπου ανταλλάσσονται ιδέες για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Η 3Μ Ελλάς έχει κατανοήσει τον πρωταρχικό ρόλο της μηχανογράφησης ως αιχμή ανταγωνιστικότητας.

Ετσι, συνεισφέρει στις προσπάθειες της Διεύθυνσης Πληροφορικής να στελεχώσει το τμήμα με ικανά άτομα που μπορούν να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της μηχανογράφησης καθώς και στην υλοποίηση εφαρμογών που συνεισφέρουν στο δείκτη e-productivity, e-ordering, e-commerce και e-business.

Τα συστήματα Πληροφορικής της 3Μ Ελλάς
Η 3Μ Ελλάς, πέρα από το local ERP που χρησιμοποιείται πρωτογενώς για την εμπορική και οικονομική διαχείριση, έχει και ένα μεγάλο φάσμα από εφαρμογές της μητρικής εταιρείας προς χρήση παραγγελιοληψίας / τιμολόγησης, αυτοματοποιημένων αγορών βάσει προβλέψεων και αποθεμάτων, ΒΙ, CRM, WMS και άλλα.

Επίσης, έχει αρκετές εξατομικευμένες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί τοπικά για την υποστήριξη των εμπορικών διευθύνσεων και του Marketing. Για την ενοποίηση των κεντρικών με τα τοπικά συστήματα, έχουν δημιουργηθεί διασυνδέσεις. Οι servers στους οποίους είναι εγκατεστημένες οι εφαρμογές της εταιρείας πρόσφατα μεταφέρθηκαν στην Αγγλία και η επικοινωνία γίνεται μέσω μισθωμένων γραμμών.  Με μισθωμένες γραμμές έχουν διασυνδεθεί η αποθήκη στη Μάνδρα καθώς και τα γραφεία της Θεσσαλονίκης με τα κεντρικά στο Μαρούσι.

Η 3Μ σε δυο λόγια
Η 3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ, είναι η θυγατρική εταιρεία της 3M στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1970 και διακινεί την πλήρη σειρά των προϊόντων της 3Μ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Μαρούσι, ενώ οι πελάτες της Βόρειας Ελλάδας εξυπηρετούνται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 3Μ στη Θεσσαλονίκη.

H εταιρεία απασχολεί 100 άτομα, εξυπηρετεί δε τους πελάτες της μέσω τεσσάρων εμπορικών διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται προϊόντα καταναλωτικά, γραφείου, βιομηχανικά, ηλεκτρολογικά, αυτοκινήτου, ιατρικά, οδοντιατρικά, ορθοδοντικά, επιγραφοποιίας, ψηφιακών εκτυπώσεων, διακόσμησης, οδικής σήμανσης, πυροπροστασίας, προσωπικής ασφάλειας, επαγγελματικού καθαρισμού και άλλα.