Με τέσσερα συνολικά brands στο χαρτοφυλάκιο της, η Acer θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να τοποθετηθεί στην αγορά με τις λιγότερες δυνατές θυσίες ή αν είναι δυνατό χωρίς θυσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε σε εφαρμογή μία στρατηγική multi-brand, η οποία εκμεταλλεύεται την θετική αναγνωρισιμότητα των επιμέρους εταιρειών του ομίλου (Acer, Packard Bell, Gateway και eMachines) και προχωράει στην ανάπτυξη αυτόνομης πελατειακής βάσης, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και προσωπικότητα του κάθε εμπορικού σήματος.

Στόχος της στρατηγικής είναι α) η κατηγοριοποίηση των χρηστών σε γκρουπ με κοινές αγοραστικές συμπεριφορές όσον αφορά στα τεχνολογικά προϊόντα, β) ο καθορισμός των Brand Value Propositions και τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων σε γεωγραφικές αγορές, γ) ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων εναρμονισμένη στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας μία προσέγγιση προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς και δ) η ευθυγράμμιση των διαδικασιών επικοινωνίας πωλήσεων και μάρκετινγκ σε κατηγορίες για κάθε εμπορικό σήμα.

Το εμπορικό σήμα της Acer, παραδοσιακά θεωρούμενο ως καινοτόμο, τοποθετήθηκε στην κατηγορία τόσο εκείνων που ελκύονται από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσο και αυτών που αποφασίζουν το προϊόν που θα αγοράσουν στη χρονική περίοδο που μεσολαβεί από την παρουσίασή του έως την διάθεσή του στην αγορά (time to market). Τα εμπορικά σήματα Gateway και Packard Bell βρίσκονται πιο κοντά στις κατηγορίες χρηστών για τους οποίους ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή τους.

Πρόσφατα, η Packard Bell, παρουσιάζοντας νέα προϊόντα φορητών και desktop υπολογιστών, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δημιουργήσει απευθείας εκπροσώπηση στην ελληνική αγορά και σε συνδυασμό με τους πόρους που έχει πλέον στη διάθεση της από την Acer θα μπορέσει να υλοποιήσει καλύτερα και περισσότερα campaigns.