Σύμφωνα με την έρευνα “All change, please: How shifting passenger behavior can improve mobility in cities” της ΕΥ., η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα δίκτυα μεταφοράς είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να αναπτύξουν οι πόλεις πιο στέρεες λύσεις, καθώς οι συμπεριφορές των πολιτών σε σχέση με τις συγκοινωνίες μεταβάλλονται.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η εφαρμογή της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής στο σχεδιασμό της συγκοινωνιακής πολιτικής – υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση – θα προσφέρει στις δημοτικές αρχές πολύτιμες πληροφορίες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός καλύτερου αστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία θα βοηθήσει τις πόλεις να δημιουργήσουν ανθεκτικές υποδομές και να εξελιχθούν σε ελκυστικότερους τόπους για να ζει, να εργάζεται ή να επενδύει κανείς.