Έρευνα της Six Degrees Group (6DG) αποκαλύπτει ότι, εκτός από την εξοικονόμηση κόστους – υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παραάγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση του cloud από τις επιχειρήσεις και ότι οι ομάδες IT ουσιαστικά δεν συρρικνώνονται αλλά κυρίως μετασχηματίζονται.

Το 31% των συμμετεχόντων αναφέρε ότι η εξισορρόπηση κόστους διαχείρισης και αξίας είναι η κυριότερη προτεραιότητα, ενώ το 23% εστιάζει μόνο στην αξία. Το κόστος από μόνο τους έρχεται τρίτο με 15%. Αναφορικά με τη συρρίκνωση των ομάδων IT, γίνονται όντως, σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το 6% αναφέρει μείωση των μελών της ομάδας, ωστόσο το 70% δηλώνει «μερική» ή «σημαντική» μείωση.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνα είναι ότι οι ομάδες αυτές αρχίζουν να εξειδικεύονται: με την υιοθέτηση του cloud, η ανάγκη για «γενικό» προσωπικό IT – που απλά διεκπεραιώνει εργασίες – μειώνεται και ταυτόχρονα αυξάνεται η ανάγκη εργαζομένων με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Τέλος, σημεώνεται ότι σημαντική αύξηση εμφανίζει και η εξάρτηση από τους παρόχους υπηρεσιών cloud, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι οι πάροχοι που ενσωματώνουν πολλαπλές υπηρεσίες σε μία μόνο λύση θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές επιλογές τους.