Σε μια περίοδο που η αγορά πληροφορικής "διψάει" για έσοδα, τα 2 δις ευρώ του επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" φαντάζουν ως μάννα εξ' ουρανού.

Ωστόσο, οι “πιστοί” αν και κοιτούν ψηλά δεν βλέπουν προσωρινά το μάννα να πέφτει. Σύμφωνα με τον Βασίλη Ασημακόπουλο, Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, σημαντικό μερίδιο στην καθυστέρηση φέρουν οι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί επαρκώς για κάνουν προτάσεις, ώστε αυτές να αξιολογηθούν και θα καταλήξουν σε προκηρύξεις έργων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ειδική Γραμματεία είναι ήδη σε ετοιμότητα, καθώς έχει ανοίξει τους στόχους 2.2 και 1.2, οι οποίοι αφορούν σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών (κάθε είδους) από δημόσιους φορείς σε πολίτες και δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις αντίστοιχα. Καθένας εκ των στόχων έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής αφορούν το στόχο 2.2. Στόχος των έργων της “Ψηφιακής Σύγκλισης” είναι να οδηγήσουν στο επόμενο βήμα έργα, τα οποία ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται βασισμένα σε προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα.

Ωστόσο, σε ερώτηση μας προς τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο, Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΠΕ, “εάν οι τεχνολογικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί με προηγούμενα προγράμματα είναι επαρκείς για να στηρίξουν νέα έργα”, η απάντηση που πήραμε είναι ότι “οι τεχνολογικές υποδομές δεν είναι παντού αυτές που θα έπρεπε να είναι, όμως δεν πρέπει να επαναληφθεί το λάθος ανάλωσης πόρων της “Ψηφιακής Σύγκλισης” για την κάλυψη προηγούμενων κενών”. Σύμφωνα με τον ίδιο, “όπου υπάρχει έλλειψη υποδομών θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις από άλλους δημόσιους πόρους, ώστε τα έργα που θα προκύψουν να λειτουργούν στο βέλτιστο δυνατό”.

Χαρμόσυνο νέο για τις εταιρείες πληροφορικής είναι ότι αποδεσμεύθηκαν πόροι και μέχρι το τέλος του 2008, πρόκειται να εκταμιευτούν ποσά (δεν έγινε γνωστό το ύψος), προκειμένου να αποπληρωθούν έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Την πληροφορία αυτή έδωσε ο Βασίλης Ασημακόπουλος, κατόπιν ερώτησης του Σπύρου Βυζάντιου, Επίτιμου Προέδρου του ΣΕΠΕ, σχετικά με καθυστερήσεις σε πληρωμές έργων.