Ο κόσμος μας στο μέλλον, όπως καταγράφει η Gartner σε μια πρόσφατη μελέτη της, θα κυριαρχείται από αλγόριθμους και έξυπνες μηχανές, με την ανάγκη δημιουργίας αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και στις μηχανές να είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Η ρομποτική, η αναδυόμενη πρακτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές ασπάζονται, πλέον, τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών, αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της μετάβασης σε ένα ψηφιακό μέλλον, όπως εκτιμά η Gartner. Οι αναλυτές της Gartner προβλέπουν ένα μέλλον, όπου από την απλή υιοθέτηση της τεχνολογίας γίνεται μια μεταστροφή προς μια βαθύτερη εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στο τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε ένα ψηφιακό κόσμο. Οι τάσεις, λοιπόν, που θα δούμε να αναδύονται τη νέα χρόνια, αλλά και τις χρονιές που έπονται, είναι οι εξής:

1) Συντάκτες ρομπότ
Έως το 2018, το 20% του επιχειρηματικού περιεχομένου θα συντάσσεται από μηχανές. Τεχνολογίες με την ικανότητα συγκέντρωσης και διοχέτευσης της πληροφορίας μέσω αυτοματοποιημένων μηχανών σύνθεσης σηματοδοτούν μια μετατόπιση από την ανθρώπινη παραγόμενη επιχειρηματική πληροφορία στη μηχανική. Η αναλυτική, βασισμένη στα δεδομένα, πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε φυσική γλώσσα γραφής, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία. Το επιχειρηματικό περιεχόμενο, όπως οι αναφορές για τη διοίκηση, τα νομικά έγγραφα, οι αναφορές μάρκετινγκ, τα δελτία τύπου, τα άρθρα και τα white papers, όλα αυτά είναι πιθανόν να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα γραφής.

2) Υποστήριξη διασυνδεδεμένων αντικειμένων
Έως το 2018, έξι δισ. συνδεδεμένα αντικείμενα θα χρειάζονται υποστήριξη. Στην εποχή της ψηφιακής επιχείρησης, όπου τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και στο ψηφιακό θολώνουν όλο και περισσότερο, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να ξεκινήσουν να βλέπουν τα αντικείμενα ως πελάτες ή υπηρεσίες και να τα αντιμετωπίζουν ανάλογα. Θα χρειαστεί να αναπτυχθούν μηχανισμοί για τη διαχείριση ενός σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού αιτημάτων υποστήριξης, προερχομένων απευθείας από τα διασυνδεδεμένα αντικείμενα. Χρειάζεται, επίσης, να αναπτυχθούν στρατηγικές ανταπόκρισης σε αυτά τα αιτήματα, οι οποίες θα είναι σαφώς διαφορετικές από την παραδοσιακή επικοινωνία του ανθρώπου-πελάτη και τον κλασικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Η ανταπόκριση σε αιτήματα υποστήριξης από τα διασυνδεδεμένα αντικείμενα θα δημιουργήσει ολόκληρες βιομηχανίες υπηρεσιών, ενώ καινοτόμες λύσεις θα αναδυθούν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα σε πολλούς τύπους επιχειρήσεων.

3) Αυτόνομοι agents
Έως το 2020, αυτόνομοι, καθοδηγούμενοι από λογισμικό, agents θα διεκπεραιώνουν το 5% των συνολικών συναλλαγών. Οι εικονικοί, ελεγχόμενοι από αλγόριθμους, agents συμμετέχουν ήδη στην οικονομία μας. Ωστόσο, ενώ αυτοί οι agents είναι αυτοματοποιημένοι, δεν είναι πλήρως αυτόνομοι, καθώς συνδέονται απευθείας με μια μεγάλη πληθώρα μηχανισμών ελεγχόμενων από ανθρώπους – σε εταιρικά, νομικά, οικονομικά και άλλα συστήματα. Οι νέοι αυτόνομοι agents θα λειτουργούν στο πλαίσιο ενός νέου οικονομικού μοντέλου που η Gartner χαρακτηρίζει ως programmable economy. Η «προγραμματιζόμενη οικονομία» έχει τη δυναμική να φέρει επανάσταση στην υφιστάμενη βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών. Σε αυτήν την οικονομία θα δούμε αλγόριθμους, συχνά δημιουργημένων με ένα διαφανές και open source τρόπο που θα διανέμονται ελεύθερα, ικανούς να υποστηρίξουν συναλλαγές στο τραπεζικό, ασφαλιστικό και κάθε σχεδόν χρηματοπιστωτικό τομέα.

4) Το «αφεντικό» ρομπότ
Έως το 2018, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι διεθνώς θα εποπτεύονται από ένα «ρομποτικό αφεντικό». Τα αφεντικά ρομπότ θα παίρνουν όλο και πιο συχνά αποφάσεις, τις οποίες μπορούσαν να πάρουν προηγουμένως μόνο μάνατζερ άνθρωποι. Τα εποπτικά καθήκοντα μετατοπίζονται όλο και πιο συχνά σε συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων, μέσω μέτρησης της απόδοσης που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και την αξιολόγηση των πελατών. Τέτοιες μετρήσεις μπορούν να διεκπεραιωθούν πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα από έξυπνες μηχανές, που θα ρυθμίζονται έτσι ώστε να μαθαίνουν από τις αποφάσεις και τα κίνητρα των μάνατζερ.

5) Βανδαλισμός έξυπνων κτιρίων
Έως το τέλος του 2018, το 20% των έξυπνων κτιρίων θα καταπονείται από ψηφιακούς βανδαλισμούς. Η ανεπαρκής ασφάλεια της περιμέτρου θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά βανδαλισμού των έξυπνων κτιρίων. Mε exploits που θα ξεκινάνε από την παραποίηση της ψηφιακής υπογραφής και θα φθάνουν έως τη βύθιση στο σκοτάδι ολόκληρου του κτιριακού συγκροτήματος, ο ψηφιακός βανδαλισμός φαίνεται να αποτελεί περισσότερο ενόχληση παρά απειλή. Υπάρχουν, ωστόσο, συνέπειες στην ασφάλεια και στο health & safety, όπως και οικονομικές επιπτώσεις. Η σοβαρότητα αυτών εξαρτάται από τον στόχο. Τα συστατικά των έξυπνων κτιρίων δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά ως μέρος μιας μεγαλύτερης οργανωτικής διαδικασίας ασφάλειας.

6) Η επέλαση των έξυπνων μηχανών
Έως το 2018, το 45% των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών θα διαθέτουν λιγότερους υπαλλήλους από ότι έξυπνες μηχανές. Η Gartner εκτιμά ότι η αρχική ομάδα των εταιρειών που θα αξιοποιήσει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τις τεχνολογίες των έξυπνων μηχανών θα είναι startups και άλλες νέες εταιρείες. Η ταχύτητα, η εξοικονόμηση κόστους, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η ικανότητα κλιμάκωσης της έξυπνης τεχνολογίας για συγκεκριμένες εργασίες προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα.Οι «παλιές» (σημερινές) εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, με το μεγάλο ποσοστό τεχνολογιών και διαδικασιών legacy, δεν θα είναι πιθανότητα πρωτοπόρες. Πρωτοπόρες σε αυτόν τον τομέα θα είναι οι πιο «ψαγμένες» που θα αφομοιώσουν τάχιστα τα νέα δεδομένα.

7) Ψηφιακοί υπάλληλοι
Έως τα τέλη του 2018, οι ψηφιακοί υπάλληλοι θα αναγνωρίζουν τους πελάτες από το πρόσωπο και την ομιλία τους, σε όλα τα κανάλια διάθεσης των προϊόντων. Το απόσταγμα της multichannel εμπειρίας πελατών θα είναι οι ψηφιακοί υπάλληλοι που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη, αμφίδρομη, εμπλοκή με τους πελάτες και θα μιμούνται τις ανθρώπινες συνομιλίες, θα ακούν και θα μιλούν, αλλά και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους. Στο μέλλον θα υπάρχει μια αναδυόμενη ζήτηση ψηφιακών υπαλλήλων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις για να ενορχηστρώνουν αυτές τις τεχνικές, βοηθώντας τις εταιρείες να ενισχύσουν την εμπειρία και πιστότητα των πελατών τους.

8) Υπάλληλοι με συστήματα ιχνηλάτισης
Έως το 2018, δύο εκατομμύρια υπάλληλοι θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν συσκευές παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής τους κατάστασης, ως προϋπόθεση για την εργασία τους. Στο μέλλον θα παρακολουθείται όλο και περισσότερο μέσω φορητών συσκευών η υγεία και η φυσική κατάσταση εργαζομένων που απασχολούνται σε εργασίες που είτε είναι επικίνδυνες είτε θέτουν μεγάλες απαιτήσεις σωματικά. Οι εργαζόμενοι σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και το ιατρικό προσωπικό, θα συνθέτουν, πιθανότατα, τη μεγαλύτερη ομάδα υπάλληλων που θα είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η υγεία και η φυσική τους κατάσταση μέσω φορητών συσκευών καταγραφής. Επιπρόσθετα σε αυτούς που εργάζονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, ένα ακόμα ποσοστό υπαλλήλων που έχουν αναλάβει άλλους κρίσιμους ρόλους θα φορούν συσκευές παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασής τους, όπως είναι οι επαγγελματίες αθλητές, οι πολιτικοί ηγέτες, οι πιλότοι, οι βιομηχανικοί εργάτες και οι τεχνικοί που εργάζονται στο πεδίο.

9) Έξυπνοι agents θα διαχειρίζονται τα καθήκοντά μας
Έως το 2020, έξυπνοι agents θα διεκπεραιώνουν το 40% των mobile αλληλεπιδράσεων, σηματοδοτώντας τη μετά app εποχή. Οι τεχνολογίες των έξυπνων agents, στη μορφή των VPAs (Virtual Personal Assistants) και άλλων agents, θα παρακολουθούν το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά των χρηστών σε συνδυασμό με φιλοξενούμενα στο cloud νευρωνικά δίκτυα, χτίζοντας και υποστηρίζοντας μοντέλα δεδομένων από τα οποία η τεχνολογία θα εξάγει συμπεράσματα για τους ανθρώπους, το περιεχόμενο και το πλαίσιο αλληλεπίδρασής τους. Βασιζόμενοι σε αυτά τα μοντέλα συλλογής και αξιοποίησης πληροφορίας, οι VPAs θα μπορούν να προβλέπουν τις ανάγκες των χρηστών, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη και ενεργώντας, τελικά, αυτόνομα για λογαριασμό των χρηστών.

10) Οι πελάτες θα προκαλούν αστοχίες του cloud
To 2020, το 95% των αστοχιών ασφαλείας του cloud θα είναι υπαιτιότητα των πελατών. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο συνηθισμένο λόγο για την αποφυγή χρήση υπηρεσιών public cloud. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών ασφαλείας που επηρεάζουν τις εταιρείες οι οποίες κάνουν χρήση του cloud οφείλεται σε τρωτά σημεία για τα οποία φταίει ο πάροχος. Το γεγονός ότι παραδίδεται ένα μέρος του cloud στον έλεγχο των πελατών μπορεί να επιτρέψει σε αυτούς να χρησιμοποιήσουν πρακτικές, οι οποίες μπορούν εύκολα να έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες παραβιάσεις στην ασφάλεια ή στους κανόνες συμμόρφωσης. Μέχρι το 2018, το 50% των επιχειρήσεων με πάνω από 1.000 υπαλλήλους θα χρησιμοποιούν εργαλεία προστασίας της πρόσβασης στο cloud για να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη χρήση του SaaS και άλλων ειδών public cloud, αντικατοπτρίζοντας έτσι την αυξανόμενη αναγνώριση ότι αν και τα clouds είναι γενικά προστατευμένα, η ασφαλής χρήση των public clouds απαιτεί συνεχή προσπάθεια από αυτούς που τα χρησιμοποιούν.