Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του Συνεδρίου των Financial Times και του περιοδικού The Banker με τίτλο: "The Future of Banking in Greece", που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, σε συνεργασία με την BOUSSIAS.

Στο Συνέδριο παρουσίασαν υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ και της Ε.Ε., καθώς και κορυφαία στελέχη τραπεζών με στόχο να αναλύσουν αφενός το μέλλον του τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ελλάδα και αφετέρου τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Οικονομίας. Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, Bob Traa, δήλωσε αντίθετος στην προοπτική μιας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα σημείωσε σημαντικά βήματα μέσα στο 2010, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα πρέπει να προβεί σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, με άμεσα αποτελέσματα, όπως φορολογικές μεταρρυθμίσεις και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ιδιωτικοποιήσεις.

Την ανάγκη για ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση υπογράμμισε και ο Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, της Eurobank, ο οποίος υποστήριξε «οι ελληνικές τράπεζες επιδεικνύουν αξιοσημείωτη σύνεση, αντοχή, υπευθυνότητα και ευελιξία ισχυροποιώντας την κεφαλαιακή τους επάρκεια, μειώνοντας τα κόστη τους και στοχεύοντας στη σταδιακή απομόχλευση».

Τέλος, επισήμανε ότι η τάση για στρατηγικές συνεργασίες και συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς είναι εύλογη εξέλιξη που θα πρέπει να αναμένεται όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Την ανάγκη για περεταίρω συγκέντρωση του κλάδου υπογράμμισε και ο Παναγιώτης –Αριστείδης Θωμόπουλος, Πρόεδρος του Hellenic Financial Stability Fund. Την έλλειψη ρευστότητας αναγνώρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα του τραπεζικού κλάδου ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, ενώ ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς πρότεινε την επιτάχυνση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα για την ελληνική οικονομία και να ανοίξουν οι πύλες για την διατραπεζική αγορά.