Με 32 εκατομμύρια συνδεδεμένους καταναλωτές, το σύστημα έξυπνης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας της Enel Ιταλίας είναι το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προοδευτική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία, αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας εποχής για τις εταιρείες της συγκεκριμένης αγοράς.

Πλέον, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αντιμετωπίζουν ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, που απαιτεί υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα, πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και μειωμένα τέλη για τις υπηρεσίες αυτές. Η Enel αποδέχτηκε την πρόκληση και το 2001 ξεκίνησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα δύο εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επεδίωκε την αντικατάσταση των παραδοσιακών ηλεκτρομηχανικών μετρητών με σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η εγκατάσταση του Συστήματος Εξυπνης Μέτρησης (Smart Metering System) και της υποστηρικτικής υποδομής ολοκληρώθηκε το 2006. Σήμερα, 32 εκατομμύρια καταναλωτές ελέγχονται εξ αποστάσεως κι εξυπηρετούνται πιο αποδοτικά, άμεσα κι ευέλικτα.

Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων καταναλωτών και η απόδοση του συστήματος, δεν έχουν ξεπεραστεί μέχρι σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα. Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας αυτής, η Enel έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία Smart Grid.

Το Σύστημα Εξυπνης Μέτρησης της Enel
Το Σύστημα Εξυπνης Μέτρησης της Enel, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την καινοτόμο εξ αποστάσεως διαχείριση των έξυπνων μετρητών και κατά συνέπεια μία νέα προσέγγιση με τους καταναλωτές της. Πρόκειται για μία έξυπνη υποδομή, στην οποία οι ηλεκτρονικοί μετρητές -που είναι εγκατεστημένοι στο κτήριο του καταναλωτή- παρέχουν πρόσβαση στις πραγματικές παραμέτρους και τα συμβατικά δεδομένα της παροχής μέσω μιας οθόνης.

Επιπλέον, αποτελεί τρόπο επκοινωνίας με τα κεντρικά συστήματα της Enel, ενώ επιτρέπει και εξ αποστάσεως αυτόματους χειρισμούς, π.χ. σύνδεσης και αποσύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό, οι μετρητές έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων -αναφορικά με την ηλεκτρική κατανάλωση- και λήψης σε πραγματικό χρόνο συμβατικών δεδομένων, με την παράλληλη κι εξ αποστάσεως διαχείριση της παροχής σύνδεσης.

Το Σύστημα Έξυπνης Μέτρησης, επιτρέπει, από το 2005, την εισαγωγή ενός νέου, τιμολογίου χρονοχρέωσης, ευέλικτου και προσαρμόσιμου σε ποικίλες απαιτήσεις, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν συμβόλαια βασισμένα στις ανάγκες τους, περικόπτοντας το κόστος. Το Σύστημα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για τα ηλεκτρικά συστήματα διανομής με την ευρύτερη έννοια, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, υποστηρίζοντας την πραγματική διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κι επιτρέποντας στην Enel να βελτιώνει τις εσωτερικές διαδικασίες. Η εξ αποστάσεως διαχείριση μεγάλης πλειοψηφίας εμπορικών συναλλαγών στους μετρητές, βοηθά, επίσης, την Enel να συμμετέχει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς οι επι τόπου παρεμβάσεις δεν είναι πλέον αναγκαίες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Σύστημα θα επεκταθεί στο μέλλον και στην εξ αποστάσεως υποστήριξη της διαχείρισης των μετρητών φυσικού αερίου, αυξάνοντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής έξυπνης μέτρησης στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Ακολουθώντας την επιτυχή ανάπτυξη του Συστήματος στην Ιταλία, η Enel θα επεκτείνει την εφαρμογή της αυτή και σε άλλα δίκτυα διανομής του Ομίλου Enel. Επιπλέον της υλοποίησης του συστήματος που ξεκίνησε στην Ισπανία, σε 13 εκατομμύρια καταναλωτές της Endesa, οι έξυπνοι μετρητές της Enel έχουν εγκατασταθεί ακόμα σε 700,000 καταναλωτές της Eon στην Ισπανία, σε 200,000 στην Ολλανδία, 250,000 στη Μάλτα, ενώ υπάρχουν πιλοτικά προγράμματα σε Ρωσία, Κίνα και Ρουμανία. Τα στοιχεία αυτά είναι ανεξάρτητα από τα 4 εκατομμύρια μετρητών που έχουν εγκατασταθεί από τοπικές ιταλικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Enel, η οποία έχει πλέον καταστεί πρότυπη.

Enel
Η Enel είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της Ιταλίας και η δεύτερη εισηγμένη επιχείρηση κοινής ωφελείας της Ευρώπης με βάση την εγκατεστημένη ισχύ. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών ενέργειας, που παράγει, διανέμει και πωλεί ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Μετά την απόκτηση της ισπανικής Endesa, η Enel έχει πλέον παρουσία σε 23 χώρες με πάνω από 95.000 MW καθαρής εγκατεστημένης ισχύος και εξυπηρετεί 61 εκατομμύρια πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.