Η Ινφοδήμ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό της Νομαρχίας Καστοριάς με τίτλο "Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πυρόσβεσης στην ορεινή περιοχή των ελληνοαλβανικών συνόρων".

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς εφαρμογών προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, online μεταφοράς και χρήσης μετεωρολογικών δεδομένων, δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, κλπ).  Δύο ακόμα προσφορές κατατέθηκαν από τις κοινοπραξίες “Ατεσε Α.Ε. – Epsilon International” και “Ομικρον Ε.Π.Ε. – Evresis Α.Ε.” Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 360.098 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.