Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Αραγε αναρωτιόμαστε ποτέ, πόσο διαφορετικά μπορούσε να υλοποιηθεί μια υπηρεσία εάν είχε διεκπεραιωθεί με κάποιον πιο αποδοτικό τρόπο;

Το Post Implementation Review (PIR) είναι ένας ευρέως θεμιτός παράγοντας στην αξιολόγηση της μετάβασης υπηρεσιών, αλλά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται «χαμένος χρόνος» ή ενασχόληση μιας ομάδας υλοποίησης υπηρεσίας σε μια συνάντηση ή τηλεδιάσκεψη με μοναδική ατζέντα το PIR. Ο στόχος του PIR είναι η αναγνώριση ευκαιριών προς βελτιστοποίηση διαδικασιών που θα ωφελήσουν τον οργανισμό μας σε μια μελλοντική αλλά παρόμοια υλοποίηση. Υπάρχει επίσης ανάγκη θεσμοθέτησης των ενεργειών που αποβάλλονται από ένα PIR ώστε να ισχύσουν οι από κοινού αποφάσεις και αλλαγές.

Πρωτίστως, ένα PIR οφείλει να παραδίδει μια περιγραφή της baseline υπηρεσίας όπου οι αλλαγές μετριούνται έναντι αυτής, αντικατοπτρίζοντας την προστιθέμενη λειτουργικότητα για να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη.Δεύτερον, το PIR δεν απαιτεί σύνθετες φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων ανά συμμετέχοντα του PIR. Αντιθέτως, τα στοιχεία που απαιτούνται προς συμπλήρωση στο PIR έντυπο, πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό και κατανοητό για γρήγορη συμπλήρωση στοιχείων.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν καλό είναι να κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους του PIR. Τέλος, ένα PIR για μια μεγάλη υλοποίηση μπορεί να σημάνει των κώδωνα του “free for all bring out your dead” όπου η πολυπλοκότητα της καταχωρημένης πληροφορίας ενδέχεται να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τον «χαμένο χρόνο». Η καταγεγραμμένη συλλογική πληροφορία θα πρέπει να είναι εύκολα επεξεργάσιμη για να μην θεωρηθεί «χαμένος χρόνος» η διαδικασία κατανόησης του PIR.

Παρόλο που πολλές φορές τα PIR δεν παράγουν tangible benefits αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προγραμματίζονται. Τα αποτελέσματα του PIR μπορούν να βοηθήσουν να κατανοηθούν οι διαφορετικοί τρόποι μιας βελτιωμένης διεκπεραίωσης του Change & Release Management, με σκοπό μελλοντικές εκδόσεις των ιδίων λύσεων να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια σφάλματα που είχαν προκύψει στο παρελθόν.